Uutta tietokirjallisuutta

Lajittele: Relevanssi
169934
Kirja:Taistelu vapaudesta : Ukrainan tie kohti demokratiaa ja rauhaa:2022 Kirja
Tekijä: Mendel, Julija, kirjoittaja
Vuosi: 2022
Kieli: Suomi, Englanti, Venäjä
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Jyväskylä] : Docendo, [2022] : EU:ssa : ©2022
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Suomennettu englanninkielisestä laitoksesta The fight of our lives : my time with Zelenskyy, Ukraine's battle for democracy, and what it means for the world. suomi.
169992
Kirja:Products that last : product design for circular business models:2019 Kirja
Tekijä: Bakker, Conny, kirjoittaja
Vuosi: 2019
Kieli: Englanti
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Amsterdam : BIS Publishers, [2019] : ©2019
Muoto: Fyysinen
Huomautus: First published 2014.
Start anywhere -- What is the product category life cycle stage for your product? -- What is your business model archetype? -- Sharing the future -- Which product design strategies apply to your product?
169994
Kirja:Products that flow : circular business models and design strategies for fast-moving consumer goods:2018 Kirja
Tekijä: Haffmans, Siem, kirjoittaja
Vuosi: 2018
Kieli: Englanti
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Amsterdam : BIS Publishers, [2018] : ©2018
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Lisäpainokset: 2nd printing 2022.
Value droppers -- Butterflying around -- Flow types -- Business opportunities for circular flow -- Design for flow -- Material flows -- Common ground.
169993
Kirja:Dive into English : englantia aikuisten perusopetukseen. 2:2022:1. painos. Kirja
Tekijä: Mortazavi, Eeva, kirjoittaja
Vuosi: 2022
Kieli: Englanti, Suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 1. painos.
Kustantaja: Helsingissä : Finn Lectura : Kustannusosakeyhtiö Otava, [2022] : Keuruu : Otava Kirjapaino, 2022. : ©2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Ensimmäisen osan tekijä: Eeva Mortazavi. Kirjan tekstejä on kuunneltavissa Otso-sovelluksen avulla.
169943
Kirja:Konstaapeli Daniel tässä, moro!:2022 Kirja
Tekijä: Kalejaiye, Daniel, kirjoittaja
Vuosi: 2022
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Lasten Keskus, [2022] : Viro : Meedia Zone : ©2022
Muoto: Fyysinen
Sanastoa (sivut 172-177).
157704
Kirja:Yliaallot ja kompensointi:2018:2., uudistettu painos. Kirja
Tekijä: Männistö, Matti, kirjoittaja
Vuosi: 2018
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 2., uudistettu painos.
Kustantaja: Espoo : Sähköinfo Oy, 2018. : Helsinki : Painokurki Oy
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Alkuperäiset tekstit 2006: Matti Männistö, Lauri Hietalahti, Reino Seesvuori, Vesa Seesvuori, Tarmo Wilén.
1. Johdanto -- 2. Käsitteet -- 3. Yleistä loissähköstä ja yliaalloista -- 4. Yliaallot ja sähkön laatu -- 5. Rajoitukset sähkönkäyttäjien aiheuttamille yliaalloille -- 6. Loistehon kompensoinnissa ja yliaaltojen suodattamisessa käytettävät laiteratkaisut -- 7. Kompensointilaitteiden vaikutus jakeluverkkoon -- 8. Kompensoinnin suunnittelu -- 9. Kompensointilaitteiden käyttöönotto -- 10. Mittaukset ja kunnonvalvonta -- Liite. Loistehosta ja yliaalloista johtuvia ongelmia.
169895
Kirja:Säällisiä ajatuksia : myötätuntoinen katse ja muut ilmastotekoni:2022 Kirja
Tekijä: Laane, Taina, kirjoittaja
Vuosi: 2022
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Kirjapaja, [2022] : EU:ssa : ©2022
Muoto: Fyysinen
169912
Kirja:Ioni. 3, KE3 Molekyylit ja mallit:2021:1. painos. Kirja
Tekijä: Jansson, Jan, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 1. painos.
Kustantaja: Helsinki : Edita, [2021] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy, 2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Lukion kemian moduuli KE3. LOPS 2021. Julkaisussa QR-koodi.
169913
Kirja:Lupaus paremmasta : demokratia ja koulu Suomessa:2022 Kirja
Vuosi: 2022
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Into, [2022] : Tallinna : Tallinna Raamatutrükikoda, 2022
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Vertaisarvioitu. Toimittajat myös kirjoittajia. Artikkelien kirjoittajat: Matti Rautiainen ja yhdeksän muuta.
Koulun ja demokratian kompleksinen suhde Suomessa / Matti Rautiainen -- Koulukasvatuksella kohti demokraattista elämäntapaa / Perttu Männistö -- Demokratiaan emansipoituminen : kasvatuksen sattuman kauppaa? / Sari Hietamäki -- Utopia, demokratia ja kasvatus / Olli-Pekka Moisio -- Kriittisen ihmisoikeuskasvatuksen potentiaali Suomessa / Tuija Kasa -- Opettajat ja kansalaiskasvatuksen haasteet / Aleksi Fornaciari -- Koulukuva - suomalaisen koulun demokratiakulttuuri kehyksissään / Mikko Hiljanen -- Oppilaiden valtaistuminen ja demokratiakasvatus / Jesper Kristiansson -- Demokratian arvostus kestävän mediankäytön perustana / Minna-Kerttu Kekki -- Demokratia ja koulu nopeasti kuumenevassa maailmassa - miten ekologisen jälleenrakennuksen aikakausi muuttaa demokratian tärkeysjärjestyksiä ja koulun roolia? / Tero Toivanen.
169914
Kirja:Ikääntyvät digiyhteiskunnassa : elinikäisen oppimisen mahdollisuudet:2022 Kirja
Vuosi: 2022
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Helsinki] : Gaudeamus, [2022] : Tallinna : Printon Trükikoda : ©2022
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Vertaisarvioitu. Kirjoittajat: Lotta Aavikko ja 22 muuta. Toimittajat myös kirjoittajia. Sisältää bibliografisia lähdeviitteitä.
Johdanto. Ikäihmiset osallisiksi digiyhteiskuntaan / Päivi Rasi-Heikkinen, Kristiina Korjonen-Kuusipuro, Eija Kärnä, Hanna Vuojärvi & Kaisa Pihlainen -- I Kokemuksia digitaalistuvasta yhteiskunnasta -- 1. Teknokulttuurin pyörteissä / Kristiina Korjonen-Kuusipuro & Tiina Suopajärvi -- 2. Liian vanha digiajan opettajaksi? / Eveliina Saari, Seppo Tuomivaara, Tuomo Alasoini, Arja Ala-Laurinaho & Laura Seppänen -- 3. Koronapandemian aika. Omaisten ja hoitohenkilöstön näkökulma / Päivi Naskali & Shahnaj Begum -- II Ikäihmisten digitaalisen osaamisen ja ja medialukutaitojen tukeminen -- 4. Ikäihmisten digitaalinen osaaminen ja sosiaaliset tukiverkostot eTerveyspalveluiden käyttäjinä / Päivi Rasi-Heikkinen & Ella Airola -- 5. Läheisasiantuntijat ikäihmisten tukena digiyhteiskunnassa / Riitta Hänninen, Viivi Korpela, Laura Pajula & Sakari Taipale -- 6. Opettajankoulutus ikäihmisten medialukutaitojen tukena / Hanna Vuojärvi, Päivi Rasi-Heikkinen, Susanna Rivinen, Sirpa Purtilo-Nieminen & Timo Cornér -- III Ikäihmiset vertaisohjaajina ja -ohjattavina -- 7. Vertaisopastustyylit ja oppimisteoreettiset piirteet / Eija Kärnä -- 8. Hakeutuminen digitaitojen opetukseen ja vertaisohjaukseen / Kaisa Pihlainen & Kwok Ng -- 9. Ikäihmisten digitaitojen vertaisopastusprosessi / Lotta Aavikko, Kaisa Pihlainen & Eija Kärnä -- Lopuksi / Kaisa Pihlainen, Hanna Vuojärvi & Kristiina Korjonen-Kuusipuro -- Viitteet -- Lähteet ja kirjallisuus -- Kirjoittajat.
169849
Kirja:Sähkölaitteiston lämpökuvaus:2020:2. täydennetty painos. Kirja
Tekijä: Hietanen, Mika, kirjoittaja
Vuosi: 2020
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 2. täydennetty painos.
Kustantaja: Espoo : Sähköinfo Oy, 2020. : Kerava : Savion kirjapaino
Muoto: Fyysinen
1 Termodynamiikan perusteita -- 2 Lämpökameroiden toiminta -- 3 Sähkölaitteiston komponenttien lämpötilarajat -- 4 Sähkölaitteiston lämpeneminen ja lämpenemisen vaarat -- 5 Sähkölaitteiston lämpökuvauksen suorittaminen -- 6 Lämpökuvausraportin laadinta -- 7 Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n lämpökuvaajan pätevyydet ja lämpökuvausyrityksen hyväksyntä -- 8 Kirjassa käytettyjä termjä ja niiden määritelmiä -- 9 Kirjallisuus ja lähteet -- Liite 1: Sähkölaitteiston lämpökuvaussopimus -- Liite 2: Lämpökuvaajan ohje sähkölaitteiston lämpökuvauksen tilaajalle.
169850
Kirja:Työmaanhoito:2021:3. painos. Kirja
Vuosi: 2021
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 3. painos.
Kustantaja: Espoo : Sähköinfo Oy, 2021. : Grano Oy
Muoto: Fyysinen
Työmaan toimintojen suunnittelu ja ohjaus -- Asennusprojekti prosessina -- Arviointi -- Toteutuksen suunnittelu -- Toteutuksen valvonta ja ohjaus -- Työmaan päättäminen -- Toiminnan arviointi -- Työmaan työsuhdeasiat -- Työsuhdeasiaa pähkinänkuoressa.
169852
Kirja:Sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan käsikirja:2020:3., uudistettu painos. Kirja
Vuosi: 2020
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 3., uudistettu painos.
Sisältötyyppi: Käsikirja
Kustantaja: Espoo : Sähköinfo Oy, 2020. : Helsinki : Painokurki Oy
Muoto: Fyysinen
Sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan rooli sähköturvallisuuden varmistamisessa -- Sähkötöiden johtaja -- Käytön johtaja -- Sähkötöiden ja käytönjohtajien toiminnan valvonta -- Käytön johtaja ja sähkötöiden johtajakyselyjen havaintoja -- Lähteet ja lisätietoja.
169853
Kirja:Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus:2020:4., uusittu painos. Kirja
Tekijä: Ylinen, Timo, toimittaja, kirjoittaja
Vuosi: 2020
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 4., uusittu painos.
Kustantaja: Espoo : Sähköinfo Oy, 2020. : Grano Oy
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Kirjoittajat: Jaakko Annanpalo ja kymmenen muuta.
Ukkonen sähköilmiönä -- Salamasuojausta koskevat määräykset, standardit ja ohjeet -- Ylijännitteiden ja -virtojen kytkeytymismekanismit -- Rakennusten suojaus -- Sähkölaitteiden ylijännitesuojaus -- Viestintäverkkojen suojaus.
169854
Kirja:Jakokeskusopas:2019:2., uudistettu painos. Kirja
Tekijä: Rousku, Henrik, kirjoittaja, päätoimittaja
Vuosi: 2019
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 2., uudistettu painos.
Kustantaja: Espoo : Sähköinfo Oy, [2019] : Helsinki : Painokurki Oy, 2019
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Perustuu vuonna 2003 julkaistuun käsikirjaan Sähköurakoitsijan jakokeskusopas, jonka sisältöä on uudistettu ja tiedot päivitetty vastaamaan uudistuneen jakokeskusstandardin vaatimuksia. Julkaisussa täytettäviä sivuja.
1 Jakokeskus sähkölaitteiston osana -- 2 Jakokeskuksen hankinta -- 3 Urakoitsija jakokeskuksen kokoonpanijana -- 4 Jakokeskuksen asentaminen -- 5 Työt vanhoissa keskuksissa -- 6 Tarkastus ja käyttöönotto -- 7 Romuttaminen.
169855
Kirja:Sähköturvallisuusmääräykset käytännössä 2022 : artikkeli-, tulkinta- ja tutkintokokoelma:2022 Kirja
Vuosi: 2022
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Espoo : Henkilö- ja yritysarviointi SETI oy, 2022
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Artikkeleiden kirjoittajat: Esa Tiainen ja muita. Julkaisussa täytettäviä sivuja. Kannessa myös: Sähköpätevyyden ylläpito. ISSN 2736-853X. suomi.
Osa 1: Tekniset artikkelit -- Osa 2: Sähköasennusstandardien tulkintoja -- Osa 3: Testaa sähköturvallisuustietojasi.
169856
Kirja:1-20 kV suurjännitelaitteistojen käyttöönottotarkastusohjeisto:2019:4., uudistettu painos. Kirja
Vuosi: 2019
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 4., uudistettu painos.
Kustantaja: Espoo : Sähköinfo Oy, 2019. : Helsinki : Painokurki Oy
Muoto: Fyysinen
ESIPUHE -- 1 MÄÄRÄYKSET -- Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 -- Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista 1434/2016 -- 2 HYVÄN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSEN EDELLYTYKSET -- 2.1 Tarkastusohjeistuksen ja kohdekohtaisen tarkastussuunnitelman tarkoitus -- 2.2 Sähköasennusten tarkastusohjeistus -- 2.3 Tarkoituksenmukaiset ja riittävät mittalaitteet sekä muut varusteet -- 2.4 Käytännön kokemus käyttöönottotarkastuksissa -- 3 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSEN MITTAUKSET -- 3.1 Aistinvaraiset tarkastukset -- 3.2 Toiminnan testaukset ja mittaukset -- 3.3 Maadoitusjärjestelmien mittaukset -- 3.4 Käyttöönottotarkastusten dokumentointi -- 4 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJE -- ST-kortti 51.21.07 -- 5 KIRJALLISUUSVIITTEITÄ.
169859
Kirja:Maadoituskirja:2019:7., uudistettu painos. Kirja
Vuosi: 2019
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 7., uudistettu painos.
Kustantaja: Espoo : Sähköinfo Oy, [2019] : Helsinki : Painokurki, 2019
Muoto: Fyysinen
Maadoituksiin liityviä määritelmiä ja merkitsemistapoja -- Pienjänniteasennusten maadoitukset -- Suurjännitelaitteistojen maadoitukset -- Teollisuuden maadoitukset -- Tieto- ja telejärjestelmien maadoitukset -- Maadoituselektrodit ja niiden liitokset -- Maadoitusresistanssien mittaukset -- PE-, PEN-, ja Potentiaalintasausjohtimien jatkuvuusmittaukset -- Erikoistilojen maadoitukset ja potentiaalintasaukset -- Tilapäislaitteistojen ja siirrettävien laitteistojen maadoitukset.
169868
Kirja:Memo : yhteiskuntaoppi:2021:7. painos Kirja
Vuosi: 2021
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 7. painos
Kustantaja: Helsinki : Edita, 2021 (Keuruu : Otavan Kirjapaino)
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Sisältää hakemiston. Aiempien painosten ISBN: 978-951-37-6593-4.
155675
Kirja:Kriisit, katastrofit ja maailmanloput : kaksitoista tapaa varautua:2019 Kirja
Tekijä: Geijer, Herman, kirjoittaja
Vuosi: 2019
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Art House, [2019] : Tallinna : Tallinna Raamatutrükikoda, 2019
Muoto: Fyysinen

Uutta kaunokirjallisuutta

170014
Sal
Tekijä: Kitson, Mick, kirjoittaja
170012
Tekijä: Hoover, Colleen, kirjoittaja
169894
Tekijä: Oseman, Alice, sarjakuvantekijä
169906
Tekijä: Harari, Yuval Noah, sarjakuvantekijä, alkuperäisidean luoja
169908
Tekijä: Strout, Elizabeth, kirjoittaja
169910
Tekijä: Orange, Tommy, kirjoittaja
167612
169887
Tekijä: Hoover, Colleen, kirjoittaja
169828
Tekijä: Sapkowski, Andrzej, kirjoittaja
169829
Tekijä: Sapkowski, Andrzej, kirjoittaja
169830
Tekijä: Sapkowski, Andrzej, kirjoittaja
169691
Tekijä: Lepistö, Satu, kirjoittaja
169727
Tekijä: Vallinkoski, Noora, kirjoittaja
147027
Tekijä: Aittokoski, Metsämarja, kirjoittaja, taiteilija
169717
Tekijä: Aittokoski, Metsämarja, kirjoittaja, kuvittaja
169718
Tekijä: Aittokoski, Metsämarja, kirjoittaja, taiteilija
169722
Tekijä: Chanfreau, Sofia, kirjoittaja
169744
Tekijä: Klengel, Katja, sarjakuvantekijä
169710
Tekijä: Tevis, Walter, kirjoittaja

Instagram

Kielivalinta