Uutta tietokirjallisuutta

Lajittele: Relevanssi
168967
Kirja:Ei minusta tarvitse välittää : tuhkimotarinoita naisten päihderiippuvuudesta:2022 Kirja
Tekijä: Nykänen, Hannele, kirjoittaja
Vuosi: 2022
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : SKS Kirjat, 2022. : Tallinna : Tallinna Raamatutrükikoja OÜ
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Osa teksteistä julkaistu aiemmin teoksessa Viinin viemää.
168970
Kirja:Kemia:2020 Kirja
Tekijä: Karttunen, Hannu, kirjoittaja
Vuosi: 2020
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsingissä : Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, [2020] : Keuruu : Otavan Kirjapaino, 2020
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Lisäpainokset: 2. painos 2022.
1. Kemia tieteenä -- 2. Kemian historia -- 3. Aineen perusrakenne -- 4. Alkuaineet -- 5. Kemian merkkikieli -- 6. Kemialliset sidokset -- 7. Reaktiot ja yhdisteet -- 8. Analyyttinen kemia -- 9. Kemian prosessimenetelmiä -- 10. Orgaaninen kemia -- 11. Elintarvike- ja ravintokemia -- 12. Kemianteollisuus -- 13. Ympäristön kemiaa.
167435
Kirja:Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille. 2:2022:Uudistetun laitoksen 1. painos. Kirja
Tekijä: Gehring, Sonja, kirjoittaja
Vuosi: 2022
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: Uudistetun laitoksen 1. painos.
Kustantaja: Helsingissä : Finn Lectura : Kustannusosakeyhtiö Otava, [2022] : Keuruu : Otava Kirjapaino : ©2022
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Julkaisussa täytettäviä sivuja. Julkaisuun liittyy digitaalisia aineistoja.
167611
Kirja:Näin selviät tiimin jäsenenä : tunnetaidot työkaluna sosiaali- ja terveysalalla:2022 Kirja
Tekijä: Seppänen, Mari, kirjoittaja
Vuosi: 2022
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Jyväskylä : PS-kustannus, [2022] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy, 2022
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Julkaisussa täytettäviä sivuja.
Esipuhe -- OSA 1 Miten tunnetaitojen avulla otat vastuun osana tiimiä -- Tiimin ja sen jäsenten osaaminen -- Mistä tiimityö koostuu? -- Tiimin kehitysvaiheet -- Tiimin jäsenten osaamisalueet -- Itseohjautuva tiimi -- Perehdyttäminen -- Hyvä tiimin jäsen -- Erilaisuus työyhteisössä -- Yksilön tunteet työyhteisössä -- Tiimin tunneosaaminen -- Tiimityötaidot -- OSA 2 Miten tunnetaitojen avulla kehityt osana tiimiä -- Tiimin kehittymisen perusta -- Laaja vahvuusnäkemys käyttöön -- Tiimin tunneilmaston parantaminen -- Kollegiaalisuuden tukeminen -- Hyvän tiimin tuntomerkit -- Toimivan tiimin pohjapiirros -- Tiimiäly -- Me-hengen ylläpitäminen -- Moniammatillisuus -- Kohti huipputiimiä -- Tiimin työssäjaksaminen -- Stressi ja tunnetaakka tiimissä -- Mikä tiimiä motivoi? -- Virheet, vaikeat asiat ja konfliktit tiimissä -- OSA 3 Näin selviät tiimin jäsenenä : tehtäviä -- Tiimi koostuu supervoimista ja arvoista -- Tiimin kehitysvaihe puntaroitavana -- Osaava tiimini -- Itseohjautuvuuden laputustalkoot -- Perusteellisen perehdyttäjän muistilista -- Kuinka erilaisia olemmekaan -- Tunnetaitojen tutkimusmatkalla -- Tunneälyä tiimiin -- Tiimityötaidoista energiaa -- Vahvuudet esiin -- Aurinkoinen tunneilmasto -- Kullanarvoiset kollegat -- Tiimimme pohja -- Tiimiälyä etsimässä -- Vaalitaan me-henkeä -- Moniammatillisuuden kerä -- Huipputiimimme -- Stressin purkua -- Motivaatiota tiimiin -- Vaikeuksista voittoon -- Työhyvinvoinnin talo -- Loppusanat.
Vaikka sosiaali- ja terveysalan yksittäisissä asiakastapauksissa luovuus on monesti paikallaan, erinäiset päätökset ja linjaukset tehdään tiimeissä. Tiimityössä tarvitaan tiimiälyä, tunneälyä ja kohtaamisen taitoja. Kun kunkin vahvuudet saadaan tiimissä näkyviksi, ryhmä muodostuu enemmän kuin osiensa summaksi. Monissa työyhteisöissä istutaan aiempaa harvemmin alas yhdessä. Kun asioista ei keskustella avoimesti, tiimityö ei toimi eikä haastavien tilanteiden käsittely suju. Moni tiimi kärsii myös vuorovaikutustaitojen puutteesta. Miten omaa tunneälyään voi kehittää? Miten kunkin vahvuudet saadaan tukemaan tiimin toimivuutta? Miten tiimi saadaan toimimaan innostuneesti yhteisen tavoitteen eteen?
168965
Kirja:Siivoustyön käsikirja:2021:25. uudistettu painos. Kirja
Tekijä: SSTL Puhtausala ry., kirjoittaja, julkaisija
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 25. uudistettu painos.
Kustantaja: [Helsinki] : SSTL Puhtausala ry, [2021]
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Kirjan uudistustyön ovat tehneet Elina Oivanen ja Minna Kyllinen yhdessä työryhmän kanssa ; uudistunut kuvitus: Antero Aaltonen, Tero Pajukallio.
167572
Kirja:Käytännön kirjanpito : harjoituskirja:2022:34., uudistettu painos. Kirja
Tekijä: Tomperi, Soile, kirjoittaja
Vuosi: 2022
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 34., uudistettu painos.
Kustantaja: Helsinki : Edita, [2022] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy, 2022
Muoto: Fyysinen
1 Kirjanpito yritystoiminnassa -- 2 Kirjanpidon peruskäsitteitä -- 3 Tilikauden kirjanpidon vaiheet -- 4 Hankintamenon jaksottaminen -- 5 Liiketapahtumien tarkastelua -- 6 Yritysmuodot -- 7 Välittömän verotuksen perusteet -- 8 Tilinpäätös -- 9 Koko tilikauden kirjanpito -- Pienen yrityksen tililuettelo -- Tililuettelo, laaja -- Raportointikoodisto.
168121
Kirja:Relewant : onnistutaan oppimalla:2020 Kirja
Tekijä: Koskinen, Juha, kirjoittaja
Vuosi: 2020
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Helsinki] : Ajantieto Oy, 2020. : Helsinki : Next Print Oy
Muoto: Fyysinen
1. Oppimisesta ja asenteista -- 2. Oppiminen ja työelämä -- 3. Relewant ja kokonaisvaltainen oppimiskäsitys -- 4. Relewant - prosessin eteneminen.
168126
Kirja:Kohtuuttomat valittajat : opas vaativien valitusten ja reklamaatioiden hallintaan:2022:1. painos. Kirja
Tekijä: Karpela, Totti-Mikael, kirjoittaja
Vuosi: 2022
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 1. painos.
Kustantaja: [Helsinki] : Kauppakamari, [2022] : Viro : Meedia Zone OÜ, 2022
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Julkaisussa täytettäviä sivuja.
Osa I Ammattimaisen roolin rakentaminen -- 1. Tunne taustat -- 2. Panosta ammattimaisuuteen ja nosta oman työnkuvasi profiilia -- Osa II Valittajatyyppien piirteiden ja tyylien tunnistaminen kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä -- 3. Tunnista erilaiset valittajatyypit -- Osa III Vinkit kohtaamiseen ja asioiden käsittelyyn -- 4. Hyödyllisiä keinoja ja kysymystekniikoita tilanteiden rauhoittamiseen -- 5. Kohtuuton valittaja työpäivän pahimpana haasteena -- Lopuksi -- Harjoituksia asiakaskohtaamisten parantamiseen -- Kirjoittajat -- Lähteet.
Kirja on tarkoitettu kaikille niille, jotka tarvitsevat apua ja vinkkejä erilaisten reklamaatioiden käsittelyyn niin kasvotusten kuin kirjallisesti. Kirjassa annetaan vinkkejä erilaisten valitustilanteiden käsittelyyn, tapahtuivatpa ne kasvotusten tai kirjallisesti. Teoksessa käydään läpi erityyppisiä valittajia ja heidän reagointitapojaan sekä annetaan neuvoja hankalista asiakaspalvelutilanteista selviämiseen. Siinä pureudutaan tavallista vaativampien tapausten lisäksi kohtuuttomiin valittajiin, jotka saattavat piinata yrityksen työntekijöitä pitkäänkin. Kirja sopii erityisesti asiakaspalvelussa toimiville, mutta siitä on hyötyä kaikille, jotka kohtaavat erilaisia vaativia tilanteita kasvokkain tai eri viestintävälineissä ja pohtivat, miten ne voisi hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. Teoksen tavoitteena on auttaa ihmisiä kasvattamaan omia asiakaspalvelutaitojaan vaativissa tilanteissa ja lisätä heidän työmotivaatiotaan kartuttamalla heidän ammattitaitoaan. Kirjan lopussa on erilaisia harjoituksia, joiden avulla jokainen voi kehittää esimerkiksi organisaation asiakaspalvelun toimintaa ja saada uusia ajatuksia vaativien tilanteiden hoitamiseen.
168145
Kirja:Organisaatioteoriat:2021:2., uudistettu ja täydennetty laitos. Kirja
Tekijä: Harisalo, Risto, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 2., uudistettu ja täydennetty laitos.
Kustantaja: Helsinki : Tietosanoma, [2021] : EU:ssa : ©2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Ensimmäinen laitos ilmestynyt 2008.
Johdanto organisaatioita koskevaan ajatteluun -- Organisaatio, organisaatioteoriat ja metodologia -- Organisaatio klassisessa rakenneteoriassa -- Organisaatio tieteellisessä liikkeenjohdossa -- Organisaatio ihmissuhteiden koulukunnassa -- Organisaatio päätösteoriassa -- Organisaatio järjestelmäteoriassa -- Organisaatio valtateoriassa -- Organisaatio kontingenssiteoriassa -- Organisaatio strategiateoriassa -- Organisaatio kulttuuriteoriassa -- Organisaatio innovaatioteoriassa -- Organisaatio verkostoteoriassa -- Organisaatio katalysoivan puheen teoriassa -- Organisaatioteoreettinen pohdinta.
168192
Kirja:Tekoälyoikeus : varallisuusoikeuden ja riskienhallinnan kysymyksiä:2022 Kirja
Tekijä: Kallioniemi, Ismo, kirjoittaja
Vuosi: 2022
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Alma Talent, 2022. : Otavan Kirjapaino Oy
Muoto: Fyysinen
1 Johdanto -- 2 Tekoälyjärjestelmän määrittelyn suoja -- 3 Tekoälyjärjestelmän rakenteen suoja -- 4 Tekoälyjärjestelmän toteutuksen suoja -- 5 Tekoälyjärjestelmän opetusaineiston suoja -- 6 Tekoälyjärjestelmän kehittämien tuotosten suoja -- 7 Tekoälyjärjestelmän kolmannelle aiheuttamasta vahingosta -- 8 Tekoälyjärjestelmien aiheuttamista vahingoista sopimussuhteessa -- 9 Tekoälyjärjestelmien rikosoikeudellinen ulottuvuus -- 10 Tekoälyjärjestelmiin liittyvien oikeudellisten kysymysten tulevaisuuden näkymiä.
Tekoälyn kehittäjien ja kehittäjiin sijoittavien tahojen kannalta keskeisiä varallisuusoikeudellisia kysymyksiä käsitellään teoksen ensimmäisessä osassa. Määrittelyn, rakenteen, toteutuksen ja opetusaineiston varallisuusoikeudellisen suojan lisäksi tarkastellaan tekoälyjärjestelmien kehittämien tuotosten varallisuusoikeudellista suojaa. Vastuukysymyksiä, jotka liittyvät tekoälyjärjestelmien käyttöön, tarkastellaan teoksen toisessa osassa. Tällaisia ovat esimerkiksi tekoälyjärjestelmän käyttämisen yleiselle sivullistaholle aiheuttamien vahinkojen korvaaminen ja tekoälyjärjestelmien käyttämiseen liittyvät vastuukysymykset sopimussuhteissa. Teoksen kolmas osa käsittelee erinäisiä tekoälyjärjestelmiin liittyviä rikosoikeudellisia kysymyksiä. Näitä ovat muun muassa tekoälyjärjestelmät rikosten kohteena ja rikoksentekovälineenä sekä tilanteet, joissa tekoälyjärjestelmän käyttämisestä aiheutuu rikosoikeudellisesti merkittäviä seuraamuksia kuten henkilökohtaisia rangaistuksia, yhteisösakkoja ja rikosoikeudellisia menettämisseuraamuksia. Teoksen viimeisessä osassa luodaan yleiskatsaus tekoälyjärjestelmien oikeudellisen sääntelyn tulevaisuuteen muun muassa Euroopan unionin tasolla.
168194
Kirja:Happy Happy : viisi askelta, yhteisymmärrykseen kenen hyvänsä kanssa:2020 Kirja
Tekijä: Åge, Lars-Johan, kirjoittaja
Vuosi: 2020
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Jyväskylä : Docendo, [2020] : Latvia : Livonia Print : ©2020
Muoto: Fyysinen
1. Mikä happy-happy? -- 2. Pikaperehdys aivoihin -- 3. Ensimmäinen askel: myönteinen tunne -- 4. Toinen askel: pohdinta -- 5. Kolmas askel: vuorovaikutussuhteesta huolehtiminen -- 6. Neljäs askel: oikea puhe -- 7. Viides askel: varasuunnitelma -- 8. Ennen kuin aloitamme -- 9. Happy-happy töissä -- 10. Happy-happy kotona -- 11. Happy-happy vapaa-ajalla -- 12. Ongelmalliset persoonallisuudet -- 13. Kymmenen kysymystä happy-happystä -- 14. Lopuksi.
Entä jos loputtomien kompromissien ja nahkapäätösten sijasta voisit päästä kenen hyvänsä kanssa yhteisymmärrykseen asiasta kuin asiasta viidellä askeleella? Ja vieläpä niin, että kaikki ovat ratkaisuun tyytyväisiä. Ruotsalainen neuvotteluguru Lars-Johan Åge on kehittänyt Happy-happy-menetelmän, joka yltää pidemmälle kuin tuttu win-win-tavoite. Se keskittyy tyytyväisyyteen, suhteisiin, yhteistyöhön ja tulevaisuuteen. Tavoitteena on elämänlaadun kohentaminen ja menestys. Ja mikä parasta, Ågen menetelmää voi hyödyntää sekä työ- että siviilielämässä. Kyse voi olla oman ehdotuksen saamisesta läpi asiakkaan tai pomon kanssa tai siitä, että työtoverisi sanovat yhtäkkiä kyllä ideoillesi. Tai siitä, että erimielisyydet keittiössä läheisten kanssa vähenevät. Kirja selvittää myös, miksi win-win ei ole oikea tavoite näissä tilanteissa. Ågen kehittämä menetelmä perustuu psykologian tutkimukseen sekä käyttäytymis- ja taloustieteellisiin kokeisiin. Niitä valottavat arkiset esimerkit, jotka ovat kaikille tuttuja.
168276
Kirja:Kuntatalous : monen muuttujan summa:2021:5. uudistettu painos. Kirja
Tekijä: Huikko, Katariina, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 5. uudistettu painos.
Kustantaja: Helsinki : Suomen Kuntaliitto, 2021
Muoto: Fyysinen
1 Kuntatalous kansantalouden osana -- 2 Kuntatalouden rakenne -- 3 Taloussuunnittelu ja talousarvio -- 4 Kuntakonsernin ja tytäryhteisöjen ohjaus -- 5 Tilinpäätös ja talouden tunnusluvut -- 6 Tarkastus ja valvonta -- 7 Julkiset hankinnat -- 8 Tiedolla johtaminen talous- ja tietohallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä -- 9 Kunnan rahatoimen hoito ja varainhankinta -- 10 Tuottavuuden, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi -- 11 Kunnan talous sote-uudistuksen jälkeen -- Lisää luettavaa.
167383
Kirja:Karhunkierros, Oulanka : retkeilyopas ja kartta:2022 Kirja
Tekijä: Laaksonen, Jouni, kirjoittaja, valokuvaaja
Vuosi: 2022
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Helsinki] : Karttakeskus, [2022]
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Opas ja kartta kotelossa. - Alanimeke kotelon ja oppaan kannessa: Mukana Rukan päiväreitit. Taitekartta: 1:50000. Sisältää kartakkeet: Ruka 1:25000, Kiutaköngäs 1:25000, Pieni karhukierros 1:25000. - Karttalehti vedenkestävä ja repeämätön. - Kartta molemmin puolin lehteä.
168524
Kirja:Talo maailman reunalla:2021 Kirja
Tekijä: Rämö, Satu, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Werner Söderström Osakeyhtiö, [2021] : EU:ssa : ©2021
Muoto: Fyysinen
168195
Kirja:Ensiapu:2022:2. uudistettu painos. Kirja
Tekijä: Korte, Henna, kirjoittaja
Vuosi: 2022
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 2. uudistettu painos.
Kustantaja: Helsinki : Suomen Punainen Risti, 2022. : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy
Muoto: Fyysinen
1 Hätäilmoitus -- 2 Henkeä pelastava ensiapu -- 2.1 Tajunnan ja verenkierron häiriöt -- 2.2 Tukehtumisvaara -- 2.3 Suuret verenvuodot -- 2.4 Sokki, verenkierron häiriötila -- 2.5 Elvytys -- 3 Sairauskohtaukset -- 3.1 Rintakipu -- 3.2 Aivoverenkierron häiriöt (AVH) -- 3.3 Kouristukset -- 3.4 Pyörtyminen (synkopee) -- 3.5 Hyperventilaatio -- 3.6 Astmakohtaus -- 3.7 Allerginen reaktio -- 3.8 Diabetes -- 3.9 Äkillinen vatsakipu -- 3.10 Äkillinen päänsärky -- 4 Muut ensiapua vaativat tilanteet -- 4.1 Haavat ja pienet verenvuodot -- 4.2 Raajojen, vartalon ja pään alueen vammat -- 4.3 Kuuma- ja kylmävammat -- 4.4 Myrkytykset -- 5 Ensiapuun liittyviä erityistilanteita ja auttamisvälineitä -- 5.1 Autettavan kohtaaminen, turvallisuus -- 5.2 Vinkkejä auttamiseen -- 5.3 Synnytyksessä avustaminen -- 5.4 Psyykkinen ensiapu -- 6 Terveys ja sen ylläpitäminen -- 6.1 Henkinen hyvinvointi -- 6.2 Oman terveyden ylläpitäminen -- 6.3 Päihteet ja riippuvuus -- 6.4 Matkailijan terveys -- 6.5 Käsihygienia -- 7 Sairastuminen -- 7.1 Kuume -- 7.2 Oksentelu, ripuli -- 7.3 Yskä.
167422
Kirja:The art of wallpapers : Morris & Co. in context:2022 Kirja
Tekijä: Schoeser, Mary, kirjoittaja
Vuosi: 2022
Kieli: englanti
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Woodbridge : ACC Art Books, [2022]
Muoto: Fyysinen
William Morris was a writer, poet, translator, publisher, fervent socialist, environmentalist and protector of ancient buildings, as well as one of the most successful textile and wallpaper designers of his day. He set up his own tapestry-weaving and hand-knotted carpet workshops, and with his partners dominated stained-glass manufacturing in Britain in the second half of the 19th century and pursued the age-old craft of block-printing fabrics and wallpapers.
168239
Kirja:Jokanaisen remonttikirja:2021 Kirja
Tekijä: Kanninen, Ella, kirjoittaja, valokuvaaja (ekspressio)
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsingissä : Kustannusosakeyhtiö Otava, [2021] : Keuruu : Otava Kirjapaino : ©2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Kannessa myös: Rohkeasti remontoimaan!
Ella ja Jasmiini - keitä me olemme -- Mitä lupia remontointiin tarvitaan? -- Suomalainen tekee itse -- Lapsikin sen osaa -- Nyt aloitetaan! -- Pohjatyöt - niitä et pääse pakoon -- Kuinka värit vaikuttavat ja miten valita ne oikein -- Maalin valinta -- Työvälineiden valinta -- Seinien maalaus -- Vesikiertopattereiden maalaus -- Sisäkaton maalaus -- Pisararuiskutetun katon maalaus -- Paneelikaton maalaus -- Sisäovien maalaus -- Keittiön kaapinovien maalaus -- Ikkunanpuitteiden maalaus -- Keittiön välitilan laattojen maalaus -- Keittiötason maalaus -- Kuivan tilan lattialaattojen maalaus -- Tapetointi -- Puulattian uudelleenmaalaus -- Käsittelemättömän puulattian maalaus -- Laminaatin asennus -- Laatoitus -- Kalusteiden kunnostus -- Kalusteiden kalkkimaalaus -- Puupinnan petsaus -- Pienen vessan uudistus -- Lemmikille pesä vanhasta televisiosta -- Seinäkiinnitykset -- Kun haluat ideoita -- Ohjeita ja neuvoja remontointiin -- Remontoinnin ja materiaalivalintojen vastuullisuudesta -- Jos et voi käyttää uudestaan, hävitä oikein -- Asbesti -- Jälkisanat -- Yhteistyökumppanit ja kiitokset.
168240
Kirja:Wivi Lönn 1872-1966 : arkkitehti:2022 Kirja
Tekijä: Lönn, Wivi, arkkitehti
Vuosi: 2022
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Sisältötyyppi: Kokoelma
Kustantaja: Helsinki : Arkkitehtuurimuseo ; Parvs, [2022] : Jelgava : Jelgavas Tipogrāfija, 2022
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Kirjoittajat: Susanna Aaltonen ja neljä muuta. Sisältää bibliografisia viitteitä ja hakemiston.
Wivi Lönn, arkkitehdin ura / Renja Suominen-Kokkonen -- Wivi Lönnin arkkitehtuurin ääriviivoja : läpileikkaus Lönnin arkkitehtuurista julkisten rakennusten kautta / Petteri Kummala -- Wivi Lönn asumisen arkkitehtina / Anna-Leena Lehto -- Aberdeen, Pariisi, Wiesbaden - Wivi Lönnin grand tour 1897-1912 ja 1918-1938 / Susanna Aaltonen -- Naisliikkeen arkkitehti Wivi Lönn / Hanna Tyvelä.
168246
Kirja:Padoista puikoille : värjää ja neulo luonnonväreillä:2021 Kirja
Tekijä: Mantua-Kommonen, Kirsi, kirjottaja, kääntäjä
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Kerava] : Sitruuna kustannus, [2021] : Jelgava Printing House, 2021. : ©2020
Muoto: Fyysinen
168214
Kirja:Itsetunnon voima : hylkää ankeuttajat ja usko itseesi:2022 Kirja
Tekijä: Viljamaa, Janne, kirjoittaja
Vuosi: 2022
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Kirjapaja, [2022] : Painettu EU:ssa : ©2022
Muoto: Fyysinen
Itsetunto remonttiin! -- Huijarisyndrooma piinaa lahjakkaita -- Itsetunnon perusta luodaan lapsuudessa -- Miellyttäjästä oman elämänsä päähenkilöksi -- Pieniä ja suuria egoja -- Ujostellaan -- Ankeuttaja varastaa sielun -- Murehtiminen jää helposti päälle -- Rajojen vetämistä ja selviytymiskeinoja -- Usko itseesi -- Lopuksi -- Suositeltavia kirjoja.
Itsetunto ei kehity tyhjiössä. Sen pohja rakennetaan lapsuudessa ja sen tueksi tarvitaan onnistumisen kokemuksia ja myönteistä palautetta muilta. Joskus tämä pohja jää kuitenkin huteraksi: ihminen janoaa epätoivoisesti muiden hyväksyntää ja pitää menestymistään silkkana tuurina. Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa kehottaakin meitä valitsemaan laumamme viisaasti. Positiivisuudella kun pääsee paljon pidemmälle kuin latistamisella. Itsetunnon vahvistamiseen tarvitaan joskus omakehukuuria ja jämäkkyystreeniä, mutta kaikkein tärkeintä on itseen tutustuminen. Kun tajuamme, miksi jotkut ihmiset aiheuttavat meissä häpeän ja huonommuuden tunteita ja toiset saavat meidät tuntemaan itsemme arvokkaiksi ja osaaviksi, opimme hakeutumaan minuuttamme vahvistaviin suhteisiin, kauas ankeuttajista.

Uutta kaunokirjallisuutta

167367
92851
Tekijä: Pälviranta, Hannu, kirjoittaja
168206
Tekijä: Pynchon, Thomas, kirjoittaja
162347
Tekijä: Mansfield, Katherine, kirjoittaja
167596
Tekijä: Farah, Nura, kirjoittaja
153251
Tekijä: Ibsen, Henrik, kirjoittaja
168280
Tekijä: Christie, Agatha, kirjoittaja
168445
Tekijä: Morris, Heather, kirjoittaja
Muut kappaleet tai painokset ja aineistolajit:
168204
Tekijä: Kolu, Siri, kirjoittaja
168211
Tekijä: Kling, Marc-Uwe, kirjoittaja
168210
Tekijä: Louis, Édouard, kirjoittaja
168202
Tekijä: Salama, Annukka, kirjoittaja
168527
Tekijä: Burgess, Anthony, kirjoittaja
167359
Tekijä: Männikkölahti, Hanna, kirjoittaja
167368
Tekijä: Knuuttila, Sanna-Leena, kirjoittaja
167376
Tekijä: Takala, Tuija, kirjoittaja
168525
Tekijä: Rämö, Satu, kirjoittaja
168891
Tekijä: Mero, Niina, kirjoittaja

Instagram

Kielivalinta