Käyttösäännöt

TOKI-kirjastot palvelevat Tampereen seudun ammattiopiston, Tampereen lukioiden, Lempäälän, Nokian ja Ylöjärven lukioiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden opiskelijoita ja henkilökuntaa. Tarpeen mukaan myös muita asiakkaita voidaan palvella.

Käyttäjän tietosuoja

TOKI-kirjastolla on oikeus tallentaa asiakkaan henkilötunnus rekisteriinsä. Henkilötietoja käytetään ainoastaan kirjastopalveluiden tarkoituksiin. Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa kirjaston rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain tietosuojaselosteessa mainituille tahoille.

Rekisterin tietosuojaseloste on nähtävissä kirjastoissa ja TOKI-verkkokirjastossa.

Käyttöoikeus ja asiakastiedot

Kirjaston asiakkaaksi pääsee ilmoittautumalla joko henkilökohtaisesti tai täyttämällä sähköisen e-lomakkeen. Oppilashallintojärjestelmä Primus/Wilmasta voidaan rajapinnan tai erillisen siirtotiedoston avulla myös siirtää uusien opiskelijoiden tietoja kirjaston asiakasrekisteriin. Kirjastokortin saa kirjastosta ja samalla on todistettava henkilöllisyytensä. Rekisteröitynyt asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä ja laina-aikoja. Nimi- ja yhteystietojen muutokset on ilmoitettava kirjastoon.

Lainauspalvelut ja lainausoikeus

Lainaaminen on mahdollista rekisteröityneelle asiakkaalle. TOKI-kirjastokortti antaa lainausoikeuden TOKI-kirjastopalveluiden käyttöön. Verkkokirjaston käyttämiseen tarvittavan tunnusluvun saa pyytämällä sitä omasta TOKI-kirjastosta.

Lainaus ja uusiminen

Lainat voi uusia kirjastossa, sähköpostitse, verkkokirjastossa tai puhelimitse. Lainan voi uusia verkkokirjaston kautta enintään viisi kertaa. Varattua aineistoa ei voi uusia. Lainausoikeuden menettää, mikäli aineistoa ei palauta tai kadonnutta aineistoa korvaa. Asiakkaan tulee itse seurata lainojensa erääntymistä ja huolehtia aineiston palautuksista/uusimisista. Ennakkoilmoitus eräpäivän lähestymisestä on lisäpalvelu, joka helpottaa asiakkaiden lainojen hallintaa. Kirjasto ei ole vastuussa asiakkaille lähettämiensä ennakkoilmoitusten perillemenosta. 

Kadonnut ja vahingoittunut aineisto

Kirjaston käyttäjän on käsiteltävä kirjaston aineistoa ja muuta omaisuutta huolellisesti. Aineisto tulee palauttaa tai uusia viimeistään eräpäivänä kirjaston aukioloaikana tai verkossa klo 24.00 mennessä.

Asiakkaan on korvattava vahingoittunut aineisto vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Myös palauttamaton aineisto on korvattava. Laskuun lisätään 5 euron laskutuslisä. 

Muuta

Kirjasto ei vastaa asiakkaiden kirjastoon jättämästä omaisuudesta. Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, jos lainattu aineisto vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Asiakas voi menettää kirjaston käyttöoikeuden väärinkäytösten vuoksi.

Kirjaston toimintaa tai muita asiakkaita häiritsevä asiakas voidaan poistaa kirjastosta ja hän voi menettää kirjaston käyttöoikeuden.

Kirjaston tietoliikenteessä noudatetaan Tampereen kaupungin antamia sääntöjä ja ohjeita tietokonejärjestelmien käytössä.

Tietosuojaseloste - asiakasrekisteriseloste (pdf)

Tietosuoja Tampereen kaupunki

Tampereen seudun ammattiopiston tietoliikenneverkon käyttösääntö

Tampereen seudun ammattiopiston järjestyssäännöt

Haku

Kielivalinta