162593
Kliininen neuropsykiatria
Kliininen neuropsykiatria
Julkaisuvuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 2., uudistettu painos.
Luokka: 59.56
Kategoria: Tietokirjallisuus
Kustantaja: Helsinki : Duodecim, 2021. : Tallinna : Printon
ISBN: 978-952-360-075-1 sidottu
Huomautus:
Artikkelien kirjoittajat: Laura Airas ja 99 muuta
Toimittajat myös kirjoittajia
28 Laaja-alaiset oppimisvaikeudet / Minna Peltopuro, Vesa Närhi, Heikki Seppälä, Pekka Kuikka, Tapio Korhonen -- 29 Kehitysvammat / Terhi Koskentausta, Oili Sauna-aho, Minna Pöyhönen, Hannele Koillinen -- 30 Touretten oireyhtymä ja muut tic-häiriöt / Sami Leppämäki -- 31 Muita kehityksellisiä neuropsykiatrisia oireyhtymiä -- V toiminnalliset oireet ja häiriöt -- 32 Toiminnallisten häiriöiden diagnostiikka ja hoito / Markku Sainio, Risto Vataja -- 33 Ympäristöherkkyydet / Markku Sainio -- 34 Elimellisoireiset häiriöt / Hasse Karlsson, Jyrki Korkeila -- 35 Toiminnalliset neurologiset häiriöt / Risto Vataja, Tuomo Noppari -- 36 Väsymys ja uupumus -- VI Neuropsykiatrian erityiskysymyksiä -- 37 Kipu / Satu Jääskeläinen, Nora Hagelberg, Hanna Harno -- 38 Unettomuushäiriö / Markku Partinen, Juha Markkula, Soili Kajaste -- 39 Unenaikaiset hengityshäiriöt / Markku Partinen, Juha Markkula, Soili Kajaste --
40 Muut unihäiriöt / Christer Hublin, Hannu Lauerma, Heli Järnefelt -- 41 Endokrinologiset ongelmat / Leo Niskanen, Vesa Ilvesmäki, Soili Lehto -- 42 Päihdehäiriöt / Pekka Rapeli, Kaarlo Simojoki -- 43 Vanhuspsykiatrian erityiskysymyksiä / Tiina Talaslahti, Kati Juva -- 44 Syömishäiriöt / Salla Koponen -- 45 Sukupuoliristiriita / Kati Juva, Laura Suomalainen, Katinka Tuisku -- 46 Geneettiset tutkimukset neuropsykiatriassa / Hannele Koillinen, Minna Pöyhönen -- VII Neuropsykiatrisen toimnintakyvyn arvioiminen -- 47 Työikäisten heikentyneen toimintakyvyn arviointiperiaatteet / Kirsi Räisänen, Ritva Akila, Jyrki Varjonen, Christer Hublin, Markku Sainio -- 48 Moniammatillinen neuropsykiatrinen työ- ja toimintakykyarvio / Eriikka Bardy, Kati Juva, Anniina Koski, Anne Romppanen, Mona Sotaniemi -- 49 Ajoterveysarviot / Mikael Ojala, Minna Lipasti, Pekka Kuikka -- 50 Oikeustoimikelpoisuus / Kati Juva, Henna Nikumaa, Marja Hietanen, Eila Sailas -- 51 Vakuutusoikeudellisia näkökulmia työkyvyn arviointiin / Jyrki Varjonen, Taina Nybo --
52 Oikeuspsykiatrinen vaarallisuuden arvioiminen / Hannu Lauerma -- VIII Neuropsykiatristen potilaiden hoito ja kuntoutus -- 53 Työterveyshuollon keinot neuropsykiatrisen potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa / Kirsi Räisänen, Aki Vuokko -- 54 Psyykenlääkkeiden käyttö ja haittavaikutukset neurologisissa sairauksissa / Esa Leinonen, Annamari Sorri, Hanna-Mari Alanen -- 55 Neuropsykologinen kuntoutus / Erja Poutiainen, Hely Kalska -- 56 Psykoterapia / Hely Kalska, Jyrki Korkeila, Hasse Karlsson -- 57 Neuromodulaatiohoidot / Tuukka Raij, Jukka Ritschkoff -- 58 Kuntoutuminen ja sen tuki neuropsykiatrisissa häiriöissä / Ilona Autti-Rämö, Jyrki Korkeila, Esa Nordling -- Keskeiset käsitteet
I Neuropsykiatrian perusteet -- 1 Mitä on neuropsykiatria? / Risto Vataja -- 2 Neuropsykiatrian historia Suomessa -- 3 Aivot ja mieli / Jarno Tuominen, Kati Juva -- 4 Neuropsykiatrista anatomiaa ja patofysiologiaa / Risto Vataja, Tuukka Raij -- 5 Klassisia neuropsykiatrisia oireyhtymiä / Jyrki Korkeila, Noora Scheinin -- 6 Addiktiot / Hannu Alho -- 7 Mitä toiminnalliset häiriöt ovat? / Markku Sainio, Risto Vataja, Kati Juva, Jyrki Korkeila -- 8 Neuropsykiatrisen potilaan tutkiminen / Risto Vataja, Jan-Henry Stenberg, Mari Kantanen, Hely Kalska -- II Neuropsykiatrinen näkökulma psykiatrisiin sairauksiin ja oireyhtymiin -- 9 Skitsofrenia / Jarno Hietala, Annamari Tuulio-Henriksson -- 10 Mielialahäiriöt / Erkki Isometsä -- 11 Ahdistuneisuus- ja stressihäiriöt / Jyrki Korkeila, Noora Scheinin, Risto Vataja -- 12 Dissosiaatiohäiriöt / Hannu Lauerma, Jyrki Korkeila -- 13 Pakko-oireinen häiriö / Pertti Rantahaka -- 14 Persoonallisuushäriöt / Jyrki Korkeila, Hely Kalska --
III Neurologisten sairauksien psyykkiset ja käytösoireet -- 15 Aivovammat / Taina Nybo, Susanna Melkas -- 16 Aivoverenkiertohäiriöt / Risto Vataja -- 17 Epilepsia / Reetta Kälviäinen, Tuula Pesonen, Marja Äikiä -- 18 Parkinsonin tauti ja muut ekstrapyramidaalisairaudet / Valtteri Kaasinen, Risto Vataja -- 19 MS-tauti / Päivi Hämäläinen, Emma Smith, Laura Airas -- 20 Keskushermostoinfektiot / Mika Saarela, Laura Hokkanen, Annamaria Wikström -- 21 Autoimmuunienkefaliitit / Mika Saarela, Annamaria Wickström -- 22 Muistisairaudet / Anne Remes, Satu Winqvist -- 23 Otsa-ohimolohkorappeumat / Eino Solje, Johanna Krüger, Noora Suhonen, Anne M. Remes -- 24 Delirium / Hannu Koponen -- IV Kehityksellinen neuropsykiatria -- 25 Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) / Jyrki Korkeila, Sami Leppimäki, Maarit Virta -- 26 Autismikirjon häiriöt / Maija Castrén, Sami Grönfors, Tero Timonen, Pekka Tani -- 27 Kapea-alaiset kehitykselliset oppimisvaikeudet / Johanna Nukari --
Lisätietoja: 733 sivua : kuvitettu ; 26 cm ; nide
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
Kuvaus:
28 Laaja-alaiset oppimisvaikeudet / Minna Peltopuro, Vesa Närhi, Heikki Seppälä, Pekka Kuikka, Tapio Korhonen -- 29 Kehitysvammat / Terhi Koskentausta, Oili Sauna-aho, Minna Pöyhönen, Hannele Koillinen -- 30 Touretten oireyhtymä ja muut tic-häiriöt / Sami Leppämäki -- 31 Muita kehityksellisiä neuropsykiatrisia oireyhtymiä -- V toiminnalliset oireet ja häiriöt -- 32 Toiminnallisten häiriöiden diagnostiikka ja hoito / Markku Sainio, Risto Vataja -- 33 Ympäristöherkkyydet / Markku Sainio -- 34 Elimellisoireiset häiriöt / Hasse Karlsson, Jyrki Korkeila -- 35 Toiminnalliset neurologiset häiriöt / Risto Vataja, Tuomo Noppari -- 36 Väsymys ja uupumus -- VI Neuropsykiatrian erityiskysymyksiä -- 37 Kipu / Satu Jääskeläinen, Nora Hagelberg, Hanna Harno -- 38 Unettomuushäiriö / Markku Partinen, Juha Markkula, Soili Kajaste -- 39 Unenaikaiset hengityshäiriöt / Markku Partinen, Juha Markkula, Soili Kajaste --
40 Muut unihäiriöt / Christer Hublin, Hannu Lauerma, Heli Järnefelt -- 41 Endokrinologiset ongelmat / Leo Niskanen, Vesa Ilvesmäki, Soili Lehto -- 42 Päihdehäiriöt / Pekka Rapeli, Kaarlo Simojoki -- 43 Vanhuspsykiatrian erityiskysymyksiä / Tiina Talaslahti, Kati Juva -- 44 Syömishäiriöt / Salla Koponen -- 45 Sukupuoliristiriita / Kati Juva, Laura Suomalainen, Katinka Tuisku -- 46 Geneettiset tutkimukset neuropsykiatriassa / Hannele Koillinen, Minna Pöyhönen -- VII Neuropsykiatrisen toimnintakyvyn arvioiminen -- 47 Työikäisten heikentyneen toimintakyvyn arviointiperiaatteet / Kirsi Räisänen, Ritva Akila, Jyrki Varjonen, Christer Hublin, Markku Sainio -- 48 Moniammatillinen neuropsykiatrinen työ- ja toimintakykyarvio / Eriikka Bardy, Kati Juva, Anniina Koski, Anne Romppanen, Mona Sotaniemi -- 49 Ajoterveysarviot / Mikael Ojala, Minna Lipasti, Pekka Kuikka -- 50 Oikeustoimikelpoisuus / Kati Juva, Henna Nikumaa, Marja Hietanen, Eila Sailas -- 51 Vakuutusoikeudellisia näkökulmia työkyvyn arviointiin / Jyrki Varjonen, Taina Nybo --
52 Oikeuspsykiatrinen vaarallisuuden arvioiminen / Hannu Lauerma -- VIII Neuropsykiatristen potilaiden hoito ja kuntoutus -- 53 Työterveyshuollon keinot neuropsykiatrisen potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa / Kirsi Räisänen, Aki Vuokko -- 54 Psyykenlääkkeiden käyttö ja haittavaikutukset neurologisissa sairauksissa / Esa Leinonen, Annamari Sorri, Hanna-Mari Alanen -- 55 Neuropsykologinen kuntoutus / Erja Poutiainen, Hely Kalska -- 56 Psykoterapia / Hely Kalska, Jyrki Korkeila, Hasse Karlsson -- 57 Neuromodulaatiohoidot / Tuukka Raij, Jukka Ritschkoff -- 58 Kuntoutuminen ja sen tuki neuropsykiatrisissa häiriöissä / Ilona Autti-Rämö, Jyrki Korkeila, Esa Nordling -- Keskeiset käsitteet.
I Neuropsykiatrian perusteet -- 1 Mitä on neuropsykiatria? / Risto Vataja -- 2 Neuropsykiatrian historia Suomessa -- 3 Aivot ja mieli / Jarno Tuominen, Kati Juva -- 4 Neuropsykiatrista anatomiaa ja patofysiologiaa / Risto Vataja, Tuukka Raij -- 5 Klassisia neuropsykiatrisia oireyhtymiä / Jyrki Korkeila, Noora Scheinin -- 6 Addiktiot / Hannu Alho -- 7 Mitä toiminnalliset häiriöt ovat? / Markku Sainio, Risto Vataja, Kati Juva, Jyrki Korkeila -- 8 Neuropsykiatrisen potilaan tutkiminen / Risto Vataja, Jan-Henry Stenberg, Mari Kantanen, Hely Kalska -- II Neuropsykiatrinen näkökulma psykiatrisiin sairauksiin ja oireyhtymiin -- 9 Skitsofrenia / Jarno Hietala, Annamari Tuulio-Henriksson -- 10 Mielialahäiriöt / Erkki Isometsä -- 11 Ahdistuneisuus- ja stressihäiriöt / Jyrki Korkeila, Noora Scheinin, Risto Vataja -- 12 Dissosiaatiohäiriöt / Hannu Lauerma, Jyrki Korkeila -- 13 Pakko-oireinen häiriö / Pertti Rantahaka -- 14 Persoonallisuushäriöt / Jyrki Korkeila, Hely Kalska --
III Neurologisten sairauksien psyykkiset ja käytösoireet -- 15 Aivovammat / Taina Nybo, Susanna Melkas -- 16 Aivoverenkiertohäiriöt / Risto Vataja -- 17 Epilepsia / Reetta Kälviäinen, Tuula Pesonen, Marja Äikiä -- 18 Parkinsonin tauti ja muut ekstrapyramidaalisairaudet / Valtteri Kaasinen, Risto Vataja -- 19 MS-tauti / Päivi Hämäläinen, Emma Smith, Laura Airas -- 20 Keskushermostoinfektiot / Mika Saarela, Laura Hokkanen, Annamaria Wikström -- 21 Autoimmuunienkefaliitit / Mika Saarela, Annamaria Wickström -- 22 Muistisairaudet / Anne Remes, Satu Winqvist -- 23 Otsa-ohimolohkorappeumat / Eino Solje, Johanna Krüger, Noora Suhonen, Anne M. Remes -- 24 Delirium / Hannu Koponen -- IV Kehityksellinen neuropsykiatria -- 25 Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) / Jyrki Korkeila, Sami Leppimäki, Maarit Virta -- 26 Autismikirjon häiriöt / Maija Castrén, Sami Grönfors, Tero Timonen, Pekka Tani -- 27 Kapea-alaiset kehitykselliset oppimisvaikeudet / Johanna Nukari --

Saatavuus

Loading...

Hae lisää teoksen asiasanoilla

Samalta tekijältä

Samankaltaisia teoksia

Haku

Kielivalinta