Biologia ja maantiede

Abitreenit - biologia

Abitreenit - maantiede

Edu.fi - biologia ja maantiede

Ympäristösanakirja
Ympäristön ja luonnonsuojelun sanakirja. Kielinä mm. suomi, englanti, ranska, saksa, ruotsi ja venäjä.


Ilmatieteen laitos - Tietoa säästä ja siihen vaikuttavista ilmiöistä, ilmastonmuutoksesta, ilmanlaadusta jne.
Ilmasto.org - Ympäristöjärjestöjen tietopaketti ilmastonmuutoksesta.
Geocube - Tietopaketti maantieteen tutkimuksen osa-alueista. Kielinä Euroopan neljä valtakieltä.
Glacier Works - Vertaile kuvia Himalajan jäätiköistä vuonna 1909 ja 2009.
PhET-simulaatiot - Simulaatioita biologiaan, maantietoon ja matemaattisiin aineisiin.


MAAILMAN VALTIOT

Maatietoa maittain - Ulkoministeriö - Ajantasainen ja luotettava sivusto valtioita koskevan perustiedon hakuun.
World Factbook - CIA ylläpitämä sivusto, josta löytyvät perustiedot maailman valtioista.
Globalis - Suomen YK-liiton tarjoama sivusto sisältää mm. maatietoa, tilastoja ja artikkeleja.


SUOMEN LUONTO

Luontoportti - Nykyaikainen tapa tunnistaa Suomen luonnon lajistoa ja eläimistöä.
Ympäristö.fi - Ympäristöministeriön tietopaketti luonnonsuojelusta.
Birdlife - Lintuharrastajien sivuilla on tietoa lintujen suojelusta ja tutkimuksesta Suomessa.
Pinkka - Sivusto eliöiden ja elinympäristöjen tunnistukseen. Kuvat ja tekstit ovat vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin.
WWF - Suomi - Maailman luonnonsäätiön sivuilta löytyy tietoa mm. ilmastosta, luonnosta ja sen suojelusta sekä vaikuttamisesta.


Paikkatietoikkuna - Suomen kattava karttapalvelu, jossa voit luoda omia karttanäkymiäsi yhden tai useamman organisaation tuottamista karttatasoista.

Tilastot Tilastot

Tilastokeskus kerää ja kokoaa Suomen viralliset tilastot. Katso erityisesti Suomi lukuina ja Tilastotietokannat.

KELA, THL (sosiaali- ja terveydenala) ja Tulli (vienti ja tuonti).
Findikaattori
Tilastokoulu


Eurostat - EU-maiden vertailevat sekä maakohtaiset tilastot.
Census - Tilastotietoa Yhdysvaltojen väestöstä ja taloudesta.
World Factbook - Maakohtaiset tiedot ja tilastot helposti. CIA:n ylläpitämä palvelu.
OECD Statistics ja OECD Factbook - Erityisesti talouteen keskittyviä tilastoja maailman 30 johtavasta talousmaasta. Jonkin verran tilastoja myös muista maista.
UNDATA - YKn helppokäyttöinen tilasto-portaali maailman valtioista
Human development reports - Kokoa karttoja tai käppyröitä maailman kehityksen tilastoista. YK:n alaisen organisaation sivu.