Fysiikka, kemia, matematiikka

Abitreenit - fysiikka

Abitreenit - kemia

Edu.fi - fysiikka ja kemia

Abitreenit - lyhyt matematiikka
Abitreenit - pitkä matematiikka

Edu.fi - matematiikka


Chemicool Periodic Table - Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä. Laaja ja kattava selvitys jokaisesta alkuaineesta.
WebElements - Alkuaineiden jaksollisen järjestelmän ja muuta tietoa alkuaineista.
Periodic Table of Videos - Alkuaineiden esittelyt You Tube -videoina, joissa selitetään perusasiat, kerrotaan tarinoita, tehdään kokeita ja näytetään esimerkkejä.


Hiilitieto - Hiilitieto ry jakaa tietoa ja seuraa fossiilisten polttoaineiden käytön kehitystä. Taustalla mm. energiayhtiöitä.

Paperin kemiaa - Tietoa paperin valmistuksesta Suomessa.
Sähköturva.info - Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen sivuilla kerrotaan sähkön ja energian käytöstä, tuottamisesta sekä aiheeseen liittyvistä ympäristöasioista.
Ydinasiaa - Tietoa säteilystä ja ydinsähköstä.
Energia.fi - Energiateollisuus ry:n sivuilla on tietoa energian käytöstä, tuotannosta ja tulevaisuudesta.
Posiva - Tietoa ydinjätteestä ja sen loppusijoituksesta. Posivan omistaa suomalaiset ydinvoimalayhtiöt.
Säteilyturvakeskus - Sivuilla tietoa säteilystä ja sen vaikutuksista. Aiheina mm. radioaktiivisuus, säteilevät laitteet, auringon UV-säteily.
Bioteknologia.info - Sivustolta löytyy tietoa bioteknologiasta mm. terveyden, ympäristön ja turvallisuuden näkökulmista.


Solar System - Tutki aurinkokuntaa 3D-ympäristössä.
Ursa - tähtitieteellinen yhdistys - Tietoa taivaankappaleista ja tähtitieteestä. Tähdet ja avaruus -lehden omistama sivu.
Tietoa myös löytyy myös näiltä sivuilta: Nasa, Esa, Cern, Tähdet ja avaruus –lehti

Linkkivinkki Linkkivinkki

Wolfram Alpha
Kysy mitä vain, Wolfram etsii vastaukset kysymyksiisi. Matematiikka, tilastot ja talous ovat tietokannan vahvuuksia. Englanninkielinen.

Chemicum
Havainnollistavia videoita kemiaan.

PhET-simulaatiot
Simulaatioita fysiikkaan, kemiaan ja luonnontieteisiin.

Khan Academy
Opetusvideoita ja harjoituksia. Englanninkielinen.

Tilastot Tilastot

Tilastokeskus kerää ja kokoaa Suomen viralliset tilastot. Katso erityisesti Suomi lukuina ja Tilastotietokannat.

KELA, THL (sosiaali- ja terveydenala) ja Tulli (vienti ja tuonti).
Findikaattori
Tilastokoulu


Eurostat - EU-maiden vertailevat sekä maakohtaiset tilastot.
Census - Tilastotietoa Yhdysvaltojen väestöstä ja taloudesta.
World Factbook - Maakohtaiset tiedot ja tilastot helposti. CIA:n ylläpitämä palvelu.
OECD Statistics ja OECD Factbook - Erityisesti talouteen keskittyviä tilastoja maailman 30 johtavasta talousmaasta. Jonkin verran tilastoja myös muista maista.
UNDATA - YKn helppokäyttöinen tilasto-portaali maailman valtioista
Human development reports - Kokoa karttoja tai käppyröitä maailman kehityksen tilastoista. YK:n alaisen organisaation sivu.