Fysiikka, kemia, matematiikka Fysiikka, kemia, matematiikka

 • Chemicool Periodic Table - Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä. Laaja ja kattava selvitys jokaisesta alkuaineesta.
 • WebElements - Alkuaineiden jaksollisen järjestelmän ja muuta tietoa alkuaineista.
 • Periodic Table of Videos - Alkuaineiden esittelyt You Tube -videoina, joissa selitetään perusasiat, kerrotaan tarinoita, tehdään kokeita ja näytetään esimerkkejä.
 • Hiilitieto - Hiilitieto ry jakaa tietoa ja seuraa fossiilisten polttoaineiden käytön kehitystä. Taustalla mm. energiayhtiöitä.
 • Paperin kemiaa - Tietoa paperin valmistuksesta Suomessa.
 • Sähköturva.info - Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen sivuilla kerrotaan sähkön ja energian käytöstä, tuottamisesta sekä aiheeseen liittyvistä ympäristöasioista.
 • Ydinasiaa - Tietoa säteilystä ja ydinsähköstä.
 • Energia.fi - Energiateollisuus ry:n sivuilla on tietoa energian käytöstä, tuotannosta ja tulevaisuudesta.
 • Posiva - Tietoa ydinjätteestä ja sen loppusijoituksesta. Posivan omistaa suomalaiset ydinvoimalayhtiöt.
 • Säteilyturvakeskus - Sivuilla tietoa säteilystä ja sen vaikutuksista. Aiheina mm. radioaktiivisuus, säteilevät laitteet, auringon UV-säteily.
 • Bioteknologia.info - Sivustolta löytyy tietoa bioteknologiasta mm. terveyden, ympäristön ja turvallisuuden näkökulmista.

Linkkivinkki Linkkivinkki

Wolfram Alpha
Kysy mitä vain, Wolfram etsii vastaukset kysymyksiisi. Matematiikka, tilastot ja talous ovat tietokannan vahvuuksia. Englanninkielinen.

Chemicum
Havainnollistavia videoita kemiaan.

PhET-simulaatiot
Simulaatioita fysiikkaan, kemiaan ja luonnontieteisiin.

Khan Academy
Opetusvideoita ja harjoituksia. Englanninkielinen.