Henkilökunnan yhteystiedot Henkilökunnan yhteystiedot

TOKI-kirjastojen henkilökunta

TOKI-kirjastojen yhteinen palvelunumero 044 486 3842. HUOM! Kesälomien vuoksi numero ei ole toiminnassa 15.7. - 28.7.2019 välisenä aikana.

Kesäkuun ja kesän aukiolot Kesäkuun ja kesän aukiolot

Valon kirjasto kesätauolla 5.6.‒ 31.7.

Muut TOKI-kirjastot kesätauolla 1.6.‒ 6.8.

TREDUn kirjastot TREDUn kirjastot