155166
Kirja:Tiimiäly : opas muuttuvaan työelämään:2019: Tiimiäly : opas muuttuvaan työelämään
Kansikuva
Tekijä: Hiila, Ilona, kirjoittaja
Lisätekijä: Hakola, Ida, kirjoittaja
Lisätekijä: Tukiainen, Maaretta, kirjoittaja
Julkaisuvuosi: 2019
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Luokka: 36.13
Kategoria: Tietokirjallisuus
Kustantaja: Jyväskylä : Tuuma, [2019] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy, 2019.
ISBN: 978-952-451-889-5 sidottu
Huomautus:
1 Johdanto -- 2 Teknologinen kehitys maailmaa muuttamassa -- Digitalisaatio: Muutosvoima kaiken taustalla -- Tekoälyn esiinmarssi: koneen roolinmuutos suorittajasta päättelijäksi -- Mitä tekoäly on? Koneoppiminen -- Neuroverkot -- Syväoppiminen -- Yhteenveto -- 3 Tekoälyn vaikutukset työelämään -- Miten tekoäly muuttaa työtä? -- Työtehtäviä siirtyy ihmisiltä tekoälylle -- Ihmisten tapa tehdä työtään muuttuu -- Muutos organisaatioiden näkökulmasta -- Muuttuvat olosuhteet kutistavat eliniänodotetta -- Uudistumiskykyiset selviävät -- Avainasemassa henkilöstön osaamisen kehittäminen -- Muutos yksilön näkökulmasta -- Uusi työ: monipuolisempaa, vuorovaikutteisempaa, joustavampaa -- Kuinka sinun ammattisi käy? -- Yhteenveto Inhimillisten työelämätaitojen vallankumous -- Ihmisten merkitys menestystekijänä -- Johtajia kaduttaa liian vähäinen ihmisiin keskittyminen -- Menestyneimmät yritykset mittaavat henkilöstöön panostamista -- Ihminen vs. kone? -- Bio- ja neurotieteet avaavat ihmisyyden saloja yhä tarkemmin -- Yhteispeliä tekoälyn kanssa -- Uusien taitojen oppiminen -- Oppiminen on kykyä muuttua -- Yhteenveto -- 5 Tiimiäly ratkaisevana kilpailutekijänä -- Mitä tiimiäly on? -- Miten tiimiäly syntyy? -- Oma kulttuuri -- Tunne ratkaisee -- Voiko tiimiälyä rakentaa olemassa olevaan tiimiin? -- Viisi taitoa tiimiälyn rakentamiseen -- Yhteenveto -- TIIMIÄLYTAITO 1: Itsetuntemus -- Työntekijän ja työnantajan yhteensopivuus -- Itsetuntemus yksilön näkökulmasta -- Tietoisuus itsestä -- Itsen eri puolien tunnistaminen -- Vahvuuksien hyödyntäminen -- Itsetunto -- Motivaatio -- Itsetuntemus tiimin näkökulmasta -- Tiimin vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen -- Tiimin heikkouksien tunnistaminen -- Tiimin sisäisen dynamiikan ymmärtäminen -- Tiimin käsitys omasta me-pystyvyydestään -- Tiimin yhteisen motivaation ymmärtäminen --
Itsetuntemus organisaation näkökulmasta -- Organisaation vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen -- Organisaation heikkouksien tunnistaminen ja ennakoiminen -- Organisaation yhteistoiminta -- Organisaation käsitys omasta me yhdessä -pystyvyydestään -- Organisaation motivaation viestiminen -- Arvot itsetuntemuksen pohjana -- Työntekijän näkökulma -- Tiimivetäjän näkökulma -- Johtajan näkökulma -- Yhteenveto -- TIIMIÄLYTAITO 2: Yhteinen suunta -- Merkitys antaa yhteisen suunnan -- Mitä, miten ja miksi? -- Merkityksellisyys vetoaa aivoihimme -- Merkitys sitouttaa -- Tavoitteet kertovat, miten yhteiseen suuntaan päästään -- Miten luodaan toimivat tavoitteet? -- Tavoitteiden laatu -- Tavoitteiden määrä -- Tavoitteiden selkeys -- Tavoitteiden mittaus -- Työstä nauttiminen ennakoi onnistumista -- Yhteenveto -- TIIMIÄLYTAITO 3: Salliva ilmapiiri -- Salliva ilmapiiri mahdollistaa muutoksen -- Epäonnistuminen menestyksen edellytyksenä -- Onnistumisen ennusmerkit -- Osallistavan prosessin voima -- Välialueilta uutta -- Kokeilukulttuurin toimintaperiaatteet -- Nopeat ja halvat prototyypit -- Pilottien seuranta ja päättäminen -- Onnistuneiden käytänteiden dokumentointi -- Konfliktien hyödyntäminen -- Tosiasioiden tunnistaminen -- Häpeän tunteiden hyväksyminen -- Ristiriitojen kohtaaminen ja hyödyntäminen -- Psykologinen turva -- Yhteenveto -- TIIMIÄLYTAITO 4: Lupa ja vastuu toimia -- Lupa toimia parhaaksi katsomallaan tavalla -- Aloitteellisuuden voima -- Vapaus, virtaus, vastuu -- Vastuu toimia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi -- Hierarkkisista tiimeistä itseohjautuviin yksiköihin -- Asiakaspalvelu ilman esimiestä -- Kumpi malli toimii? -- Kiinnostavia metodeja tiimityöhön -- Johtaminen tiimidynamiikan mukaan -- Ohjaaminen scrum-mallilla -- Visualisointi kanban-taululla -- Yhteenveto --
TIIMIÄLYTAITO 5: Rikastava vuorovaikutus -- Miksi vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu? -- Odotukset -- Etätyö -- Digitaalisuus -- Eri sukupolvien erilaiset vuorovaikutustyylit -- Kriisiviestinnän piirteet vahvistuvat -- Rikastava vuorovaikutus -- Tiedon jakamisen käytänteet -- Empatia -- Voimauttava palautekulttuuri -- Rakentava puhe -- Johtopäätökset: Tulevaisuuden työelämä luodaan yhdessä -- Työntekijän avaintaidot -- Tiiminvetäjän avaintaidot -- Johtajan avaintaidot -- Tiimiälyllä uusille mantereille -- Lähteet
BTJ
Lisätietoja: 232 sivua : kuvitettu ; 22 cm ; nide
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
Hyllyssä: 0
Lainattu yhteensä: 10
Lainattu tänä vuonna: 3
Varauksia: 0
Kuvaus:
1 Johdanto -- 2 Teknologinen kehitys maailmaa muuttamassa -- Digitalisaatio: Muutosvoima kaiken taustalla -- Tekoälyn esiinmarssi: koneen roolinmuutos suorittajasta päättelijäksi -- Mitä tekoäly on? Koneoppiminen -- Neuroverkot -- Syväoppiminen -- Yhteenveto -- 3 Tekoälyn vaikutukset työelämään -- Miten tekoäly muuttaa työtä? -- Työtehtäviä siirtyy ihmisiltä tekoälylle -- Ihmisten tapa tehdä työtään muuttuu -- Muutos organisaatioiden näkökulmasta -- Muuttuvat olosuhteet kutistavat eliniänodotetta -- Uudistumiskykyiset selviävät -- Avainasemassa henkilöstön osaamisen kehittäminen -- Muutos yksilön näkökulmasta -- Uusi työ: monipuolisempaa, vuorovaikutteisempaa, joustavampaa -- Kuinka sinun ammattisi käy? -- Yhteenveto Inhimillisten työelämätaitojen vallankumous -- Ihmisten merkitys menestystekijänä -- Johtajia kaduttaa liian vähäinen ihmisiin keskittyminen -- Menestyneimmät yritykset mittaavat henkilöstöön panostamista -- Ihminen vs. kone? -- Bio- ja neurotieteet avaavat ihmisyyden saloja yhä tarkemmin -- Yhteispeliä tekoälyn kanssa -- Uusien taitojen oppiminen -- Oppiminen on kykyä muuttua -- Yhteenveto -- 5 Tiimiäly ratkaisevana kilpailutekijänä -- Mitä tiimiäly on? -- Miten tiimiäly syntyy? -- Oma kulttuuri -- Tunne ratkaisee -- Voiko tiimiälyä rakentaa olemassa olevaan tiimiin? -- Viisi taitoa tiimiälyn rakentamiseen -- Yhteenveto -- TIIMIÄLYTAITO 1: Itsetuntemus -- Työntekijän ja työnantajan yhteensopivuus -- Itsetuntemus yksilön näkökulmasta -- Tietoisuus itsestä -- Itsen eri puolien tunnistaminen -- Vahvuuksien hyödyntäminen -- Itsetunto -- Motivaatio -- Itsetuntemus tiimin näkökulmasta -- Tiimin vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen -- Tiimin heikkouksien tunnistaminen -- Tiimin sisäisen dynamiikan ymmärtäminen -- Tiimin käsitys omasta me-pystyvyydestään -- Tiimin yhteisen motivaation ymmärtäminen --
Itsetuntemus organisaation näkökulmasta -- Organisaation vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen -- Organisaation heikkouksien tunnistaminen ja ennakoiminen -- Organisaation yhteistoiminta -- Organisaation käsitys omasta me yhdessä -pystyvyydestään -- Organisaation motivaation viestiminen -- Arvot itsetuntemuksen pohjana -- Työntekijän näkökulma -- Tiimivetäjän näkökulma -- Johtajan näkökulma -- Yhteenveto -- TIIMIÄLYTAITO 2: Yhteinen suunta -- Merkitys antaa yhteisen suunnan -- Mitä, miten ja miksi? -- Merkityksellisyys vetoaa aivoihimme -- Merkitys sitouttaa -- Tavoitteet kertovat, miten yhteiseen suuntaan päästään -- Miten luodaan toimivat tavoitteet? -- Tavoitteiden laatu -- Tavoitteiden määrä -- Tavoitteiden selkeys -- Tavoitteiden mittaus -- Työstä nauttiminen ennakoi onnistumista -- Yhteenveto -- TIIMIÄLYTAITO 3: Salliva ilmapiiri -- Salliva ilmapiiri mahdollistaa muutoksen -- Epäonnistuminen menestyksen edellytyksenä -- Onnistumisen ennusmerkit -- Osallistavan prosessin voima -- Välialueilta uutta -- Kokeilukulttuurin toimintaperiaatteet -- Nopeat ja halvat prototyypit -- Pilottien seuranta ja päättäminen -- Onnistuneiden käytänteiden dokumentointi -- Konfliktien hyödyntäminen -- Tosiasioiden tunnistaminen -- Häpeän tunteiden hyväksyminen -- Ristiriitojen kohtaaminen ja hyödyntäminen -- Psykologinen turva -- Yhteenveto -- TIIMIÄLYTAITO 4: Lupa ja vastuu toimia -- Lupa toimia parhaaksi katsomallaan tavalla -- Aloitteellisuuden voima -- Vapaus, virtaus, vastuu -- Vastuu toimia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi -- Hierarkkisista tiimeistä itseohjautuviin yksiköihin -- Asiakaspalvelu ilman esimiestä -- Kumpi malli toimii? -- Kiinnostavia metodeja tiimityöhön -- Johtaminen tiimidynamiikan mukaan -- Ohjaaminen scrum-mallilla -- Visualisointi kanban-taululla -- Yhteenveto --
TIIMIÄLYTAITO 5: Rikastava vuorovaikutus -- Miksi vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu? -- Odotukset -- Etätyö -- Digitaalisuus -- Eri sukupolvien erilaiset vuorovaikutustyylit -- Kriisiviestinnän piirteet vahvistuvat -- Rikastava vuorovaikutus -- Tiedon jakamisen käytänteet -- Empatia -- Voimauttava palautekulttuuri -- Rakentava puhe -- Johtopäätökset: Tulevaisuuden työelämä luodaan yhdessä -- Työntekijän avaintaidot -- Tiiminvetäjän avaintaidot -- Johtajan avaintaidot -- Tiimiälyllä uusille mantereille -- Lähteet.
Tiimiäly on tulevaisuuden kilpailuetu. Muutos vaatii uusia työelämätaitoja, joissa yksilön — esimiehen tai työntekijän — osaamisen lisäksi korostuu tiimin keskinäinen kyvykkyys rakentaa yhteisen osaamisensa päälle uusia ajatuksia ja ratkaisuja. Ratkaisevinta eivät ole voittajayksilöt tai esimiestaidot vaan tiimin kollektiivinen äly, jossa osaaminen yhdistyy. Tämä kyvykkyys on tiimiälyä. Tämän kirjan avulla valjastat tiimiälyn oman urasi kilpailueduksi. Kirja sisältää helppoja tehtäviä, havainnollisia esimerkkitarinoita ja selkeät askelmerkit siitä, miten osallistut tiimiälyn rakentamiseen. Kirjassa kerrotaan myös, miten tiimiälyn avulla johdetaan ja kuinka sitä käytetään tuloskyvyn käyttövoimana. -- Kustantaja.

Saatavuus

Loading...
Loading...

Lisää tekijällä ja aiheella

Sisältö/kappaleet

Tagit