S2 Suomi toisena kielenä S2 Suomi toisena kielenä

Sanakirjat, sanastot

Tietoa Suomesta

Materiaalia ammattiopintoihin

Linkkivinkki Linkkivinkki

Tekoihin.fi - sivusto tarjoaa tukea, tietoa ja materiaaleja maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen. Materiaali on suunnattu opettajille, opiskelijoille ja työelämän edustajille. Lisäksi sivustolta löytyy materiaaleja oppisopimuskoulutukseen ja osaamisen tunnistamiseen.

Peda.net - paljon oppimateriaalia.

Espoon kaupungin tuottamaa kielitietoisen opetuksen materiaalia

Selkokeskus - selkokielen asiantuntijakeskus
Selkosanomat - uutisia selkeällä suomella

Living in Tampere Region - maahanmuuttajien Tampereen seudulle työllistymistä tukeva hanke

Opettajille Opettajille

Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 - Indikaattoritietoa kotoutumisesta. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu.
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 - Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu.

Kieliverkosto tuo yhteen kielikoulutuksen toimijoita, lisää tietoisuutta kielikoulutuksen moniulotteisuudesta ja vaikuttaa kielikoulutusta koskeviin päätöksiin Suomessa. Kieliverkoston vuoden 2019 teema on Kielitietoinen ammattikoulutus.

Vinkkejä opetusmateriaalin selkokielistämiseen - TASE hanke: Päivi Isomäen laatima ohje opetusmateriaalin selkokielistämisestä