S2 Suomi toisena kielenä S2 Suomi toisena kielenä

Sanakirjat, sanastot

Tietoa Suomesta

Materiaalia lukio-opintoihin

Materiaalia ammattiopintoihin

Linkkivinkki Linkkivinkki

Tekoihin.fi - sivusto tarjoaa tukea, tietoa ja materiaaleja maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen. Materiaali on suunnattu opettajille, opiskelijoille ja työelämän edustajille. Lisäksi sivustolta löytyy materiaaleja oppisopimuskoulutukseen ja osaamisen tunnistamiseen.

Espoon kaupungin tuottamaa kielitietoisen opetuksen materiaalia

Selkokeskus - selkokielen asiantuntijakeskus
Selkosanomat - uutisia selkeällä suomella

Living in Tampere Region - maahanmuuttajien Tampereen seudulle työllistymistä tukeva hanke

Kieliverkosto - Tuo yhteen kielikoulutuksen toimijoita, lisää tietoisuutta kielikoulutuksen moniulotteisuudesta ja vaikuttaa kielikoulutusta koskeviin päätöksiin Suomessa. Kieliverkoston vuoden 2019 teema on Kielitietoinen ammattikoulutus.