Maahanmuuttajakoulutus / S2 Suomi toisena kielenä

Kielten oppiminen, linkkikokoelmat

Sanakirjat, sanastot

Tietoa Suomesta

Materiaalia lukio-opintoihin

Materiaalia ammattiopintoihin

Linkkivinkki Linkkivinkki

Tekoihin.fi - sivusto tarjoaa tukea, tietoa ja materiaaleja maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen. Materiaali on suunnattu opettajille, opiskelijoille ja työelämän edustajille. Lisäksi sivustolta löytyy materiaaleja oppisopimuskoulutukseen ja osaamisen tunnistamiseen.

S2 opetukseen verkkomateriaalia - hyvä linkkivalikoima

Espoon kaupungin tuottamaa kielitietoisen opetuksen materiaalia.

Selkosanomat- uutisia selkeällä suomella

Living in Tampere Region - maahanmuuttajien Tampereen seudulle työllistymistä tukeva hanke

Kieliverkosto - Tuo yhteen kielikoulutuksen toimijoita, lisää tietoisuutta kielikoulutuksen moniulotteisuudesta ja vaikuttaa kielikoulutusta koskeviin päätöksiin Suomessa. Kieliverkoston vuoden 2019 teema on Kielitietoinen ammattikoulutus.