Tilastot Tilastot

Suomi.fi - Julkishallinnon ja järjestöjen verkkopalvelut ja oppaat yhdessä portaalissa.
Eduskunta - Tietoa toiminnasta, päätöksistä ja kansanedustajista.
Suomen pankki - Tietoa ja uutisia Suomen ja maailman taloudesta sekä hyviä linkkejä alan sivuille.
Finlex - Suomen laki.
Ulkoasiainministeriö - Perustietoa ja uutisia mm. maailman valtioista, kansainvälisistä sopimuksista, kehityspolitiikasta ja ihmisoikeuksista.
Kansalaisneuvonta - ohjaa oikeaan julkiseen palveluun


Eurooppatiedotus - Ajantasainen tieto EU:sta.
Eurooppanuoret - Eurooppa-asioista kiinnostuneille nuorille avoin kansalaisjärjestö.
Euroopan nuorisoportaali  - Tietoa EU-kansalaisen oikeuksista ja vaikuttamisen mahdollisuuksista.


Tilastokeskus kerää ja kokoaa Suomen viralliset tilastot. Katso erityisesti Suomi lukuina ja Tilastotietokannat.

KELA, THL (sosiaali- ja terveydenala) ja Tulli (vienti ja tuonti).
Findikaattori
Tilastokoulu


Eurostat - EU-maiden vertailevat sekä maakohtaiset tilastot.
Census - Tilastotietoa Yhdysvaltojen väestöstä ja taloudesta.
World Factbook - Maakohtaiset tiedot ja tilastot helposti. CIA:n ylläpitämä palvelu.
OECD Statistics - erityisesti talouteen keskittyviä tilastoja maailman 30 johtavasta talousmaasta. 
UNDATA - YKn helppokäyttöinen tilasto-portaali maailman valtioista
Human development reports - Kokoa karttoja tai käppyröitä maailman kehityksen tilastoista. YK:n alaisen organisaation sivu.