Käyttösäännöt

TOKI-kirjastot palvelevat Tampereen seudun ammattiopiston, Tampereen lukioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden opiskelijoita ja henkilökuntaa. Tarpeen mukaan myös muita asiakkaita voidaan palvella.

Käyttäjän tietosuoja

Kirjastolla on oikeus tallentaa asiakkaan henkilötunnus asiakasrekisteriinsä (henkilötietolaki 523/1999, 13§). Asiakasrekisteriä käytetään ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, joita kirjastopalveluiden tarjoaminen edellyttää. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa vain tietosuojaselosteessa mainituille tahoille. Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston rekisteriin on tallennettu. Asiakasrekisterin tietosuojaseloste on nähtävillä kirjastoissa ja TOKI-verkkokirjaston sivuilla.

Käyttöoikeus ja asiakastiedot

Aloittavien opiskelijoiden yhteystiedot konvertoidaan syyslukukauden alkaessa oppilashallintojärjestelmästä kirjaston asiakasrekisteriin. Asiakas voi myös itse ilmoittautua ja rekisteröityä. Tällöin hänen on todistettava henkilöllisyytensä. Rekisteröitynyt asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä ja laina-aikoja. Nimi- ja yhteystietojen muutokset on ilmoitettava kirjastoon.

Lainauspalvelut ja lainausoikeus

Lainaaminen on mahdollista rekisteröityneelle asiakkaalle. TOKI-kirjastokortti antaa lainausoikeuden TOKI-kirjastopalveluiden käyttöön. Verkkokirjaston käyttämiseen tarvittavan tunnusluvun saa pyytämällä sitä omasta TOKI-kirjastosta.

Lainaus ja uusiminen

Lainat voi uusia kirjastossa, sähköpostitse, verkkokirjastossa tai puhelimitse. Lainan voi uusia verkkokirjaston kautta enintään viisi kertaa. Varattua aineistoa ei voi uusia. Lainausoikeuden menettää, mikäli aineistoa ei palauta tai kadonnutta aineistoa korvaa. Asiakkaan tulee itse seurata lainojensa erääntymistä ja huolehtia aineiston palautuksista/uusimisista. Ennakkoilmoitus eräpäivän lähestymisestä on lisäpalvelu, joka helpottaa asiakkaiden lainojen hallintaa. Kirjasto ei ole vastuussa asiakkaille lähettämiensä ennakkoilmoitusten perillemenosta. 

Kadonnut ja vahingoittunut aineisto

Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston tai laitteen asiakas on velvollinen korvaamaan kirjastolle.

Muuta

Kirjasto ei vastaa asiakkaiden kirjastoon jättämästä omaisuudesta. Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, jos lainattu aineisto vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Asiakas voi menettää kirjaston käyttöoikeuden väärinkäytösten vuoksi.

Kirjaston toimintaa tai muita asiakkaita häiritsevä asiakas voidaan poistaa kirjastosta ja hän voi menettää kirjaston käyttöoikeuden.

Kirjaston tietoliikenteessä noudatetaan Tampereen kaupungin antamia sääntöjä ja ohjeita tietokonejärjestelmien käytössä.

Tietosuojaseloste - asiakasrekisteriseloste (pdf)

Tietosuoja Tampereen kaupunki