Yrittäjyys ja yritystoiminta

Aluehallintovirasto
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Finnvera
Kuluttajaliitto
Patentti ja rekisterihallitus
Suomen franchising-yhdistys
Taloudellinen tiedotustoimisto
Tekes
Tukes
Työ- ja elinkeinoministeriö
Verohallinto

Yrittäjyys

FINPEC - virtuaalinen oppimisympäristö
Keskuskauppakamari
NY - Nuori yrittäjyys
Proakatemia
Suomen yrittäjät
Tiimiakatemia
Yrittäjyyskirjasto - tietoa ja tiedonlähteitä
Yrityssuomi.fi  - yrityksen julkiset palvelut
Yritystä! -hanke kehittää ja edistää vammaisten henkilöiden työllistymistä yrittäjyyden avulla sekä tukee vammaisten yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista

 

Katso myös ammattialakohtaiset linkit, liiketalous ja kauppa >>