Uutta tietokirjallisuutta

Lajittele: Julkaisuvuosi
161476
Kirja:Asiakkaista ansaintaan : asiakaskeskeinen liiketoimintamalli:2021 Kirja
Tekijä: Hänti, Sirpa, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Alma Talent, 2021. : Liettua : Balto Print
Muoto: Fyysinen
Johdannoksi -- 1 Ymmärrä asiakasta -- 2 Linkity ja helpota asiakkaan elämää -- 3 Liiketoimintamallin uudistamisen mahdollisuudet -- 4 Liiketoimintatamallista asiakastoimintamalliin -- 5 Asiakastoimintamallista menestysstrategia -- 6 Kasvata mittakaavaa -- Jatkoksi -- 100+ asiakastoimintamallia -- Lähteet.
161657
Kirja:Untuvikot : alle 3-vuotiaiden pedagogiikka:2021 Kirja
Tekijä: Ahonen, Liisa, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Jyväskylä : PS-kustannus, [2021] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy, 2021
Muoto: Fyysinen
1 Johdanto -- 2 Tervetuloa untuvikoille! -- 3 Varhaiskasvatuspolku alkaa -- 4 Aamun tunnelmia -- 5 Matkataan satujen maailmaan -- 6 Nyt leikitään! -- 7 Syömään, olkaa hyvät! -- 8 Kauniita unia -- 9 Minä osaan! -- 10 Tilanteesta toiseen -- 11 Lähdetään ulos -- 12 Kotia kohti -- 13 Mietteitä päivän päätteeksi -- Lähteet ja lisälukemista.
161698
Kirja:Kasvatusteoria antiikista nykypäivään:2021 Kirja
Tekijä: Saari, Antti, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Helsinki] : Gaudeamus, [2021] : Tallinna : Tallinna Raamatutrükikoja OÜ : ©2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Vertaisarvioitu. "Teoksen taustalla on vuosina 2013-2018 pidetty luentosarja kasvatusteorian keskeisistä kysymyksistä." Sisältää bibliografisia lähdeviitteitä ja hakemiston.
1. Johdanto : mitä on teoria? -- 2. Teoria ja itsekasvatus antiikin filosofiassa -- 3. Itsekasvatus keskiajan luostareista maallikoiden hengelliseen elämään -- 4. Kasvatusteorian metodikeskeisyys uudella ajalla -- 5. Vapaus ja sivistys kasvatusteorioiden polttopisteessä -- 6. Empiirinen kasvatustiede ja asiantuntijavalta -- 7. Kriittiset kasvatusteoriat -- 8. Kasvatuksen teoria ja käytäntö tässä ajassa.
Kasvatustiede on moninaisten tiedekäsitysten ja tieteen hyödyllisyyden vaatimusten ristitulessa. Toisaalta yliopistossa välitetty tieto esitetään keskeiseksi perustaksi asiantuntijatyölle, toisaalta teorian ja käytännön välinen kuilu näyttää olevan kasvatustieteellisen keskustelun pysyvä ongelma. Historialliset kerrostumat luovat jännitteitä niin tutkijan, koulutuksen virkamiehen kuin opettajankin työhön. Kasvatusteoria antiikista nykypäivään esittelee ajalliset kerrostumat nykymuotoisen kasvatusteorian taustalla ja osoittaa, millä tavalla menneisyyden käsitykset ihmisestä, kasvatuksesta ja yhteiskunnasta muovaavat käytäntöjä edelleen. Kytköksiin liittyy usein myös poliittisia ja aatteellisia aineksia. Kasvatus- ja koulutusalan toimijoille ohittamaton teos tarjoaa yksissä kansissa länsimaisen kasvatuksen aatehistorian ja filosofian. Se houkuttelee myös oman kasvatusteoreettisen mielikuvituksen käyttöön - pohtimaan uudenlaisia teoreettisen ymmärryksen mahdollisuuksia. --
161446
Kirja:Mindsight : muutoksen tiede:2021:1. uudistettu painos. Kirja
Tekijä: Siegel, Daniel J., kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 1. uudistettu painos.
Kustantaja: Helsinki : Viisas Elämä, 2021. : Tallinna Raamatutrükikoja OÜ
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Sisältää bibliografisia viitteitä ja hakemiston.
161693
Kirja:Onnellisuuspaineen alla : kun onnesta tuli pakko:2021 Kirja
Tekijä: Suojanen, Ilona, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Helsinki] : Gaudeamus, [2021] : ©2021
Muoto: Fyysinen
Miksi onnellisuus on nousussa? -- Onnellisuuspaineen alla -- Onnellisuusnaamio -- Onnellisuuspaineet sosiaalisessa mediassa -- Onnellisuuspaineet työn ulkopuolisessa elämässä -- Onnellisuuden ja sen paineiden hyviä ja huonoja puolia -- Kenen vastuulla onnellisuus on? -- Onnellisuusvastuu nelikaistaisena valtatienä -- Kuinka työntekijän onnellisuuspainetta voi helpottaa? -- Onnen salaisuus ja muita pohdintoja.
161682
Kirja:Autokoulun moottoripyöräkirja:2021 Kirja
Tekijä: Autokoululiitto, kirjoittaja, julkaisija
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Helsinki] : Opetustarvike, [2021] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy, 2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Julkaisussa QR-koodeja. BTJ BTJ AUKT/HENK
161466
Kirja:Aikuisten jatko- ja sarjakirjat:2021 Kirja
Tekijä: Mononen, Ulla, kokoaja, toimittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Sisältötyyppi: Lähdeluettelo
Kustantaja: Helsinki : Avain, [2021] : Viro : Printon Trükikoda, 2021
Muoto: Fyysinen
161457
Kirja:Elämäsi paras puhe:2021 Kirja
Tekijä: Lehtipuu, Unna, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Alma Talent, 2021. : Liettua : BALTO print
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Julkaisussa täytettäviä sivuja.
1 Vaikuttamisen ytimessä -- 2 Luottamusta ensisilmäyksellä -- 3 Ensivaikutelma syntyy vain kerran -- 4 Vaikuttavan puheen vartalo -- 5 Annostele sanat oikein -- 6 Sinä olet viesti - puhujan fysiikkatreenit -- 7 Puhe joka tilanteeseen -- 8 Puhujan apupyörät eli tekniikka -- 9 Puhujana kasvaminen -- 10 Elämäsi paras puhe.
161687
Kirja:Opettajan hyvinvointikirja : positiivisen psykologian työkaluja työhyvinvoinnin tueksi:2021 Kirja
Tekijä: Yrttiaho, Reetta, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Jyväskylä : PS-kustannus, [2021] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy, 2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Julkaisussa täytettäviä sivuja.
161705
Kirja:Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa:2021 Kirja
Tekijä: Sandberg, Erja, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Jyväskylä : PS-kustannus, [2021] : Latvia : Livonia Print, 2021
Muoto: Fyysinen
Johdanto -- OSA 1 PEDAGOGISEN TUKEMISEN PERUSTEET -- Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arvoperusta -- Pedagogiset asiakirjat karttana lapsen tukemiseen -- Lasta kunnioittavat kirjaamisen tavat -- Miten pedagoginen suunnitelma yhdistetään lapsen arkeen? -- Lähteet -- OSA 2 TARKKAAVUUS JA TARKKAAVUUDEN PULMAT -- Tarkkaavuus aivojen kannalta -- Ympäristön merkitys lapsen tarkkaavuuteen -- Tarkkaavuuden jaotteleminen -- Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö -- Pedagoginen tuki lapsen tarkkaavuuteen -- Lähteet -- OSA 3 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TOIMINNAN VAIKEUDET -- Missä toiminnanohjaus sijaitsee ja mitä siihen liittyy? -- Toiminnanohjauksen taitojen kehittyminen -- Miten toiminnanohjauksen vaikeudet näkyvät lapsen arjessa? -- Pedagoginen tuki toiminnanohjaukseen -- Lähteet -- OSA 4 TUNNESÄÄTELYN TAIDOT JA VAIKEUDET -- Kurkistus tunnepulmien taakse -- Mitä tunteet ovat? -- Tunnejärjestelmät aivotasolla -- Tunnesäätelyn kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä -- Pedagoginen tuki lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitoihin -- Lähteet --
OSA 5 HAHMOTTAMISEN TAIDOT JA VAIKEUDET -- Hahmottamisen palapeli -- Hahmottamisen taitojen kehittyminen -- Lapsen hahmottamisen pulmien ilmeneminen -- Miksi hahmottamisen pulmat tulisi tunnistaa ja huomioida jo ennen kouluikää? -- Pedagoginen tuki hahmotusvaikeuksiin -- Lähteet -- OSA 6 LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VALMIUDET JA VAIKEUDET -- Lukitaidon peruspilarit -- Fonologinen tietoisuus -- Mitä ovat lukemisen vaikeus ja lukivaikeus? -- Mitä tiedämme lukemisen vaikeuksien taustasta? -- Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen -- Mitkä tekijät ennustavat lukivaikeutta? -- Pedagoginen tuki lukitaitoon -- Lähteet -- OSA 7 MATEMAATTISET TAIDOT JA VAIKEUDET -- Miten matemaattisten taitojen oppimisvaikeuksia määritellään? -- Miten matemaattiset taidot alkavat kehittyä lapselle? -- Neljä keskeistä matemaattista taitokokonaisuutta -- Matemaattisia taitoja selittävät kielelliset ja kognitiiviset tekijät -- Pedagoginen tuki matemaattisiin taitoihin -- Lähteet -- Lopuksi.
Varhaiskasvatus ja esiopetus tarjoavat hyvän maaperän varhaiseen tuen tarpeen kartoittamiseen ja lapsen taitojen kehittämiseen. Tämän käsikirjan avulla voit tunnistaa lapsen arkeen ja uuden oppimiseen liittyvät vaikeudet sekä ohjata lasta kohti myönteistä kehitystä. Teoksessa tarkastellaan laadukkaan pedagogisen tukemisen periaatteita, pedagogisten suunnitelmien laadintaa ja suunnitelmien viemistä arjen työkaluksi. Kirjassa käydään läpi tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, tunnetaitojen ja hahmottamisen vaikeuksia. Lisäksi pureudutaan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matemaattisten taitojen valmiuksiin.
161647
Kirja:Perhe parrasvaloissa:2021 Kirja
Tekijä: Roininen, Laura, kirjoittaja, haastattelija
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Avain, [2021] : Viro : Printon Trükikoda : ©2021
Muoto: Fyysinen
161744
Kirja:Itsetuntemuksesta apua työhyvinvointiin:2021:1. painos. Kirja
Tekijä: Pennonen, Marjo, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 1. painos.
Kustantaja: Helsinki : Duodecim, 2021. : Tallinna : Printon
Muoto: Fyysinen
Lukijalle -- 1 Itsetuntemus -- 2 Työhyvinvointi -- 3 Terveys ja toimintakyky -- 4 Osaaminen -- 5 Arvot, asenteet ja motivaatio -- 6 Johtaminen, työyhteisö ja työolot -- 7 Persoonallisuus, itsetunto, ajatukset ja tunteet -- 8 Keinoja kuormittavan tilanteen muuttamiseksi -- Kirjallisuutta ja verkkosivuja -- Hakemisto.
161455
Kirja:Jäämeren kalastus : jigejä ja juksauksia:2021 Kirja
Tekijä: Myllylä, Markku, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Karttakeskus, [2021] : Latvia : Livonia Print : ©2021
Muoto: Fyysinen
161740
Kirja:Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin:2021 Kirja
Tekijä: Taalas, Petteri, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Tammi, [2021] : EU:ssa : ©2021
Muoto: Fyysinen
Ilmasto kiinnostaa kaikkia -- Ilmatieteilijän tie -- Ilmakehä ja ihminen -- Ilmatieteen historiaa -- Tuleva ilmasto -- Maailman päästöt ja päästäjät -- Ilmastosopimukset -- Ilmastokeskustelu Suomessa ja maailmalla -- On toiminnan aika.
161747
Kirja:Omilleen : käyttöopas aikuisuuteen:2021 Kirja
Tekijä: Ekberg, Stefan, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : WSOY, [2021] : EU:ssa : ©2021
Muoto: Fyysinen
Osa 1: Onnittelut, olet aikuinen -- Osa 2: Vihdoinkin omillasi -- Osa 3: Tätäkin joudut miettimän, kun muutat kotoa -- Osa 4: Miten varmistat, että sinulla on aina hirveästi rahaa -- Osa 5: Hae töitä tai perusta oma yritys -- Osa 6: Elämäntaidot -- Osa 7: Ihmissuhteet ja niiden toiminta -- Osa 8: Paras kaverisi olet sinä itse.
161653
Kirja:Kasvun ja osallisuuden edistäminen:2021:5. uudistettu painos. Kirja
Tekijä: Niskanen, Tuula, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 5. uudistettu painos.
Kustantaja: Helsinki : Sanoma Pro Oy, [2021]
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Julkaisussa täytettäviä sivuja. Teoksen videot, äänet ja verkkosisällöt avattavissa Arttu-sovelluksen kautta.
161787
Kirja:Näin sijoitan pörssiosakkeisiin - opas nuorelle : tie taloudelliseen riippumattomuuteen:2021 Kirja
Tekijä: Saario, Seppo, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Alma Talent, 2021. : Liettua : BALTO print
Muoto: Fyysinen
Tie taloudelliseen riippumattomuuteen -- Talouden tilanne vaikuttaa sijoittamiseen -- Pörssiosakkeet ja osakesijoittaminen -- Indeksiosuudet ja indeksisijoittaminen -- Näin sijoitan pörssiosakkeisiin -- Kaksikymmentä ikivihreää pörssivihjettä.
161542
Kirja:Miksi en enää puhu valkoisille rasismista:2021 Kirja
Tekijä: Eddo-Lodge, Reni, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Gummerus, [2021] : Liettua : ScandBook, 2021
Muoto: Fyysinen
161461
Kirja:Työsuojeluvastuuopas:2021:13., uudistettu painos. Kirja
Tekijä: Hietala, Harri, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 13., uudistettu painos.
Kustantaja: Helsinki : Alma Talent, 2021. : Liettua : BALTO print
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus.
1 Työsuojelu on yhteistoimintaa -- 2 EU:n vaikutus työsuojeluun -- 3 Oikeudellisen vastuun määräytyminen -- 4 Työnantajan huolellisuus- ja toimimisvelvoite -- 5 Vastuutahojen määrittely -- 6 Työnantajan suojelutehtävät -- 7 Työsuojelu erityisryhmissä -- 8 Työsuojelun yhteistoiminta -- 9 Työsuojelun viranomaisorganisaatio -- Liitteet -- Oikeustapaushakemisto -- Asiahakemisto.
161606
Kirja:Yrityksen perustamisopas : käytännön perustamistoimet:2021:31. uudistettu painos. Kirja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 31. uudistettu painos.
Kustantaja: [Espoo] : Asiatieto, [2021] : Turenki : Hansaprint Oy, 2021
Muoto: Fyysinen
Alkusanat -- Osa I Yrityksen perustamisen käytännön toimet -- 1 Yrityksen perustamisen lähtökohdat -- 2 Yritysmuodot ja yritysmuodon valinta -- 3 Yrityksen perustaminen -- 4 Ilmoitukset ja luvat viranomaisille -- 5 Immateriaaliset oikeudet -- 6 Arvonlisäverotus -- 7 Työntekijöiden palkkaaminen ja työnantajavelvoitteet -- 8 Yrittäjän sosiaaliturvan järjestäminen -- 9 Kirjanpito ja verotus -- 10 Sivutoiminen yrittäminen -- 11 Kevytyrittäjyys -- 12 Mistä rahoitusta yrityksen perustajalle -- Liitteet -- Aluepoliittiset tukialueet -- Yhteystietoja -- Yrityksen perustamisen asiakirjat -- Lähteet -- Asiahakemisto.
Yrityksen perustamisopas on tarkoitettu sinulle, joka harkitset tai jo olet päättänyt yrittäjäksi ryhtymisestä ja tarvitset tietoa yrityksen perustamisen käytännön toimista. Kirja soveltuu tietolähteeksi myös yrittäjyyttä opiskeleville ja yritysneuvontaan. Laajan asiahakemiston avulla tieto löytyy nopeasti ja vaivatta. Oppaan kaikki tiedot on päivitetty vuoden 2021 alussa. Muutoksia on tullut esimerkiksi arvonlisäverotukseen, tunnistautumiseen julkishallinnon sähköisissä asiointipalveluissa, TE-palveluihin ja erityisrahoitukseen. Opasta on laajennettu muun muassa etätyöstä sopimisen ja etätyöntekijän vakuuttamisen osalta. Lisäksi on kerrottu tekijänoikeuden alaisen aineiston käytöstä yritystoiminnassa.

Uutta kaunokirjallisuutta

161538
Tekijä: Holmberg, Niillas, kirjoittaja
161485
Tekijä: Grahn, Petronella, kirjoittaja, kuvittaja
161469
Tekijä: Kytömäki, Anni, kirjoittaja
159999
Tekijä: Venho, Johanna, kirjoittaja
159898
Tekijä: Lunde, Maja, kirjoittaja
161592
Tekijä: Murakami, Haruki, kirjoittaja
161472
Tekijä: Bertell, Ann-Luise, kirjoittaja
161731
Tekijä: Collins, Suzanne, kirjoittaja
161729
Tekijä: Liggett, Kim, kirjoittaja
161621
Tekijä: Sivonen, Niina, sarjakuvantekijä
161800
Tekijä: Harari, Yuval Noah, sarjakuvantekijä, alkuperäisidean luoja
161805
Tekijä: Haahtela, Joel, kirjoittaja
161730
Tekijä: Rannela, Terhi, kirjoittaja
161804
Tekijä: Vargas, Fred, kirjoittaja

Kielivalinta

en-gb fi-fi