Uutta tietokirjallisuutta

Lajittele: Julkaisuvuosi
161638
Kirja:Myyntityö vuorovaikutuksena:2021 Kirja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Tampere : Vastapaino, 2021. : Tallinna : Tallinna Raamatutrükikoja OÜ
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Vertaisarvioitu. Artikkelien kirjoittajat: Ari Alamäki ja yhdeksän muuta.
Myyntivuorovaikutuksen tutkimuksen lähtökohtia / Jarkko Niemi & Johanna Vuori -- Hanat auki ja kauppa käymään! / Timo Kaski & Jarkko Niemi -- Alustavan luottamuksen rakentaminen / Jarkko Niemi -- Mitä myyjän on huomioitava keskustellessaan digitalistin kanssa? / Tuija Rantala & Heidi Kock -- Ymmärrys asiakkaan tarpeesta ja henkivakuutuksen tarjoaminen / Pilvi Heinonen & Jarkko Niemi -- Arvolupauksen yhteistuottaminen: yhteisymmärryksestä asiakastarpeen kirkastamiseen / Ari Alamäki, Hanna Timonen & Timo Kaski -- Tunneäly myyntivuorovaikutuksessa / Timo Kaski, Catherine Margaret Johnson, Ari Alamäki & Suvi Starck -- Kuka vie ja kuka seuraa? Toiminnallinen vetovastuu myyntineuvotteluissa / Hanna Timonen, Jarkko Niemi & Johanna Vuori -- Jälkisoitto: miten tutkimustieto auttaa myyntitaitojen kehittämisessä? / Johanna Vuori & Jarkko Niemi -- Liite 1. Keskustelunanalyyttiset litterointimerkinnät -- Kirjoittajat.
161867
Kirja:Naamiotta:2021 Kirja
Tekijä: Bola, J. J., kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : S&S, [2021] : Latvia : Livonia Print, 2021
Muoto: Fyysinen
161868
Kirja:Suomalaisen olutkulttuurin jäljillä:2021 Kirja
Tekijä: Leppänen, Kalevi, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Tampere : Vastapaino, 2021. : Tallinna : Tallinna Raamatutrükikoda Oü
Muoto: Fyysinen
Alkusanat -- 1. Juomme oluet kotona, yleensä lageria -- 2. Jäähyväiset keskiolutbaareille -- 3. Pienet panimot kehityksen kärkeen -- 4. Alamaisista tuli kansalaisia -- 5. Mitäs minä ottaisin? -- 6. Karjunsylkeä, peijaisia ja savuisia krouveja -- 7. On aika katsoa eteenpäin -- Lähteitä.
161745
Kirja:Mikrobit hoitotyön haasteena:2021:5., uudistettu painos. Kirja
Tekijä: Karhumäki, Eliisa, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 5., uudistettu painos.
Kustantaja: Helsinki : Edita, [2021] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy, 2021
Muoto: Fyysinen
162005
Kirja:Suvun jäljillä : löydä oma tarinasi:2021 Kirja
Tekijä: Lauerma, Liisa, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Kirjapaja, [2021] : EU:ssa : ©2021
Muoto: Fyysinen
162043
Kirja:Tulevaisuustaidot varhaiskasvatuksessa:2021:1. painos. Kirja
Tekijä: Sarén, Sirpa, kirjoittaja, valokuvaaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 1. painos.
Kustantaja: Helsingissä : Kustannusosakeyhtiö Otava, [2021] : Keuruu : Otava Kirjapaino : ©2021
Muoto: Fyysinen
Sisällysluettelo -- Johdanto -- Tulevaisuuden tutkimista -- Heikoista signaaleista megatrendeihin --Ennakoimisen tapoja -- Visiot ja skenaariot -- Tulevaisuuden megatrendejä -- Tulevaisuuden taidot -- Tulevaisuusajattelua varhaiskasvatuksessa -- Arviointia varhaiskasvatuksessa -- Pedagoginen johtaminen ja asiantuntijuus -- Tulevaisuuden varhaiskasvatuspalvelut -- Loppusanat.
161992
Kirja:Kehokoodi : tunnista ilmeet ja eleet ja hyödynnä niitä kaikissa kohtaamisissasi:2021 Kirja
Tekijä: Sallinen, Sami, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Readme.fi, [2021] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy : ©2021
Muoto: Fyysinen
162097
Kirja:Jalkapallotaktiikat : ymmärrä futista paremmin:2021 Kirja
Tekijä: Kolamo, Sami, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Tampere : Vastapaino, 2021. : Tallinna : Tallinna Raamatutrükikoda OÜ
Muoto: Fyysinen
Sanasto (sivut 147-163).
161911
Kirja:Koneenpiirustus 1 & 2:2021:[Päivitetty], 13. painos. Kirja
Tekijä: Pere, Aimo, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: [Päivitetty], 13. painos.
Kustantaja: Espoo : Kirpe Oy, 2021. : Espoo : Hannun Tasapaino Oy
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Painoksen päivittäjät: Jukka-Pekka Rapinoja ja muita.
Tekniset piirustukset ja standardit -- Suunnittelun työkalut -- Viivat ja tekstit -- Projektiot -- Leikkaukset -- Mittakaavat -- Mitoitus -- Kierteet, ruuvit ja mutterit -- Hammas- ja ketjupyörät -- Vierintälaakerit ja eräät tiivisteet -- Jouset -- Instrumentoinnin toimintakaaviot -- Prosessikaaviot -- Laitos- ja putkistosuunnittelu -- Hydrauliikan ja pneumatiikan toimintakaaviot -- Kokoonpanopiirustukset ja piirustuslomakkeet -- Luonnosten laadintaohjeita -- Luonnokset ja kuvat tuotekehityksessä -- Hitsausmerkinnät -- Toleranssit ja sovitteet -- Pinnankarheus ja pintamerkit -- Piirtämistyön rationalisointi ja yksinkertaistetun esitystavan käyttö piirustuksissa -- Piirustusten tulostaminen ja taittaminen -- Piirustusten ja 3D-mallien tarkastaminen -- Suunnittelutyö -- Metallien tunnuksia -- Harjoitustehtäviä -- Taulukoita.
161991
Kirja:Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan työsuojelu:2020:1. painos. Kirja
Tekijä: Työturvallisuuskeskus. Kuntaryhmä
Vuosi: 2020
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 1. painos.
Kustantaja: [Helsinki] : Työturvallisuuskeskus, 2020
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Työryhmä: Tari Aho, Virpi Fagerström, Tuula Havasoja, Lasse Kammonen, Asta Koivikko, Riina Länsikallio, Eija Ovaskainen, Merja Rusanen ja Eva Siitonen.
1. Muutokset koettelevat jaksamista -- 2. Työsuojelun tavoitteena turvallisuus ja hyvinvointi työssä -- 3. Työsuojelu on yhteistoimintaa -- 4. Hyödynnä työterveyshuolto -- 5. Vaarojen selvittäminen ja arviointi -- 6. Alan erityispiirteet tunnettava -- 7. Kuormitusta voi hallita -- 8. Väkivaltaa ja häirintää torjuttava -- 9. Ergonomia auttaa kuormitukseen -- 10. Hyvä rakennus, turvallinen mieli -- 11. Sisäilmaongelmat selätetään -- 12. Päihteettömyys tavoitteena -- 13. Sairaan lapsen lääkitseminen.
161453
Kirja:Birds of Britain and Europe : the definitive photographic field guide:2020:6th edition. Kirja
Tekijä: Hume, Rob, kirjoittaja
Vuosi: 2020
Kieli: englanti
Aineistolaji: Kirja
Painos: 6th edition.
Kustantaja: London: Dorling Kindersley, 2020
Muoto: Fyysinen
161996
Kirja:Ilmastotekokirja:2020 Kirja
Tekijä: Happonen, Kaisa, kirjoittaja, valokuvaaja
Vuosi: 2020
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Werner Söderström Osakeyhtiö, [2020] : EU:ssa : ©2020
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Avoselkäinen sidos. Julkaisussa täytettäviä sivuja.
161997
Kirja:Kirjoita kivasti käsin : parhaat tyylit haltuun:2020 Kirja
Tekijä: Guentert-Baldo, Cindy, kirjoittaja
Vuosi: 2020
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Kirjapaja, [2020] : Kiinassa : ©2020
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Julkaisussa täytettäviä sivuja. Kannessa myös: Harjoittele ja opi!
162037
Kirja:Lääkehoidon käsikirja:2020:9. uudistettu painos. Kirja
Tekijä: Saano, Susanna, kirjoittaja
Vuosi: 2020
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 9. uudistettu painos.
Kustantaja: Helsinki : Sanoma Pro Oy, 2020
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Kirjan videot, äänet ja verkkosisällöt avattavissa Arttu-sovelluksella. Lisäpainokset: 8-10. painos 2021.
Osa I -- 1. Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet -- 2. Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen -- 3. Lääkehoidossa tarvittavat matemaattiset taidot -- 4. Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä -- 5. Lääkkeenanto luonnollista reittiä -- 6. Lääkkeen antaminen injektiona -- 7. Laskimoon annettava lääke- ja nestehoito -- 8. Lääke elimistössä -- 9. Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset -- 10. Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä -- 11. Sairaanhoitaja turvallisen lääkehoidon toteuttajana -- 12. Lääkehoidon turvallisuuden edistäminen -- Osa II -- 1. Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito -- 2. Diabeteksen lääkehoito -- 3. Neurologisten sairauksien lääkehoito -- 4. Mielenterveyteen ja vireyteen vaikuttava lääkehoito -- 5. Kivun lääkehoito -- 6. Nivelreuman, nivelrikon, osteoporoosin ja kihdin lääkehoito -- 7. Syöpäsairauksen lääkehoito -- 8. Mikrobilääkkeet -- 9. Rokottaminen -- 10. Aistielinsairauksien lääkehoito -- 11. Ihosairauksien lääkehoito -- 12. Hengityselinsairauksien lääkehoito -- 13. Ruoansulatuselimistön sairauksien lääkehoito -- 14. Virtsaelinsairauksien lääkehoito -- 15. Kilpirauhassairauksien lääkehoito -- 16. Raskauden hormonaalinen ehkäisy ja hormonikorvaushoito -- 17. Ensihoidon, elvytyksen ja myrkytysten lääkehoito -- 18. Anestesia -- 19. Kuvantamisessa käytettävät lääkeaineet -- 20. Vitamiinit ja kivennäisaineet -- 21. Kasvirohdokset.
Uudistetussa Lääkehoidon käsikirjassa on yhdistetty lääkehoitoon liittyvä teoria ja käytäntö oppimista edistävällä tavalla. Ensimmäisessä osassa käsitellään lääkehoidon teoreettisia perusteita. Toinen osa sisältää yleisimpien sairauksien lääkehoidon, vaikutusten arvioinnin ja ohjauksen kannalta keskeiset asiat. Kirja on suunnattu terveysalan ammattikorkeakouluopintoihin, mutta voidaan suositella myös lääketieteen ja farmasian opiskelijoille sekä työelämän käsikirjaksi terveydenhuollon ammattilaisille. Kirjassa on otettu huomioon myös sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus. Uudistuksessa kirjaan on lisätty digitaalisia ominaisuuksia: videoita, case-esimerkkejä, sähköisiä tehtäviä ja vaaratapahtumaelementtejä.
161993
Kirja:Vaikuta! : maailmanparantajien kirja:2020 Kirja
Tekijä: Koskiranta, Eveliina, kirjoittaja
Vuosi: 2020
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Kustantamo S&S, 2020 : Helsinki : Nordprint
Muoto: Fyysinen
159704
Kirja:Pivot Point fundamentals : barbering , client-centered design:2018:1. painos. Kirja
Vuosi: 2018
Kieli: englanti
Aineistolaji: Kirja
Painos: 1. painos.
Kustantaja: Chicago, IL : Pivot Point, [2018]
Muoto: Fyysinen
159782
Kirja:Pivot Point fundamentals : barbering , color:2018:1. painos. Kirja
Vuosi: 2018
Kieli: englanti
Aineistolaji: Kirja
Painos: 1. painos.
Kustantaja: Chicago, IL : Pivot Point, [2018]
Muoto: Fyysinen
Color Theory -- Color Design -- Identyfying Existing Hair Color -- Nonoxidative Color Products -- Oxidative Color Products -- Color Tools and Essentials -- Color Skills -- Color Guest Experience -- Color Service
162039
Kirja:Pivot Point fundamentals : barbering , tapered cuts & fades:2018:1. painos. Kirja
Vuosi: 2018
Kieli: englanti
Aineistolaji: Kirja
Painos: 1. painos.
Kustantaja: Chicago, IL : Pivot Point, [2018]
Muoto: Fyysinen
154596
Kirja:Open source tools for change agents : the what, the how and the why:2018 Kirja
Tekijä: Toiminen, Marjaana, kirjoittaja
Vuosi: 2018
Kieli: englanti
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Helsinki] : Futurice, 2018
Muoto: Fyysinen
Introduction -- The revolution from within -- Lean service creation manifesto -- You are the change agent -- Client case: Helen. When lean and corporate collide -- Scaling learning on a corporate level : interview with Marco Ryan, Wärtsilä -- Trust the process -- Client case: Telia. Consistency and customer focus at scale -- Get naked and listen -- Communicate and collaborate : interview with Jussi Aho, Fira -- Client case: Vapo. How to change and never turn back? -- The danger with tools : interview with Kristian Luoma, OPLabs -- LSC is a movement, not a method : interview with John Oswald, Futurice -- Four things to remember -- The canvases : lean service creation the handbook 2.0.
Open Source Tools for Change Agents helps your organisation work smarter, empower people to make better decisions and evolve your service and product innovation capabilities. Real-case examples from companies like Wärtsilä, Telia, Osuuspankki and many more give you concrete ideas for how to use the LSC methodology to transform your organisational culture, enhance teamwork practices and innovate new products and services in record time. The book also includes a new and improved version of the Lean Servicer Creation Handbook, with all the tools you need to you need to implement the methodology in your organisation.
162021
Kirja:Pivot Point fundamentals : barbering , Study guide:2018:1. p. Kirja
Vuosi: 2018
Kieli: englanti
Aineistolaji: Kirja
Painos: 1. p.
Kustantaja: Chicago, IL : Pivot Point Intrnational, Inc., [2018]
Muoto: Fyysinen

Uutta kaunokirjallisuutta

162020
Tekijä: Manninen, Teemu
94906
Tekijä: Forssén Ehrlin, Carl-Johan, kirjoittaja
161971
Tekijä: Statovci, Pajtim, kirjoittaja
133766
Tekijä: Latvala, Taina, kirjoittaja
146025
Tekijä: Haig, Matt, kirjoittaja
161987
Tekijä: Peltola, Sirkku, kirjoittaja
156912
Tekijä: Palviainen, Jukka-Pekka, kirjoittaja
156139
Tekijä: Salmi, Veera, kirjoittaja
161961
Tekijä: Nousiainen, Lasse, kirjoittaja
162007
Tekijä: Folman, Ari, sarjakuvantekijä
161964
Tekijä: Isomäki, Risto, kirjoittaja
156100
Tekijä: Nieminen, Veera, kirjoittaja
162016
Tekijä: Dawson, Juno, kirjoittaja
161918
Tekijä: Louis, Édouard, kirjoittaja
161889
Tekijä: Aaltonen, Jessica, kirjoittaja, kuvittaja
161969
Tekijä: Lipasti, Roope, kirjoittaja
161962
Tekijä: Gyasi, Yaa, kirjoittaja

Kielivalinta

en-gb fi-fi