Uutta tietokirjallisuutta

Lajittele: Julkaisuvuosi
161834
Kirja:Tasapaino : harjoitteita motoristen taitojen kehittämiseksi:2021 Kirja
Tekijä: Jaakkola, Timo, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Jyväskylä : PS-kustannus, [2021] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy, 2021
Muoto: Fyysinen
161860
Kirja:Aikuissosiaalityö : tieto, käytäntö ja vaikuttavuus:2021 Kirja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Helsinki] : Gaudeamus, [2021] : Tallinna : Printon Trükikoda : ©2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Vertaisarvioitu. Artikkelien kirjoittajat: Alho, Sirkka ja 19 muuta. Toimittajat myös kirjoittajia.
1. Johdanto: Aikuissosiaalityö ja KAIMeR-teoria sen tietopohjan jäsentäjänä / Anu-Riina Svenlin, Aila-Leena Matthies & Kati Turtiainen -- I Konteksti -- 2. Ihmisoikeudet aikuissosiaalityön lähtökohtana / Kati Turtiainen, Maija Jäppinen & Ingo Stamm -- 3. Osallisuuspolitiikka aikuissosiaalityön asiakkuuden ja työtapojen määrittäjänä / Tuomo Kokkonen -- 4. Sosiaalityön asiakkaat ja nimby-ilmiö / Mira Välimaa -- II Toimijat -- 5. Kollektiivinen asiantuntijuus ja monitoimijainen yhteistyö aikuissosiaalityössä / Sirkka Alho -- 6. Nuorten aikuisten parissa tehtävä sosiaalityö / Rauno Perttula -- 7. Arjen toimijuus aikuissosiaalityön nuorilla miesasiakkailla / Tuula Tuominen -- 8. Pakolaisten toimijuus erossa perheestä / Johanna Hiitola -- III Interventiot -- 9. Asiakasosallisuus aikuissosiaalityön asiakassuhteessa / Päivi Rissanen -- 10. Paikallisuudelle rakentuva aikuissosiaalityö harvaan asutun maaseudun yhteisöissä / Anne Tuikka & Seija Okulov -- 11. Rasismi ja rodullistaminen. Askelmerkkejä rasisminvastaiseen sosiaalityöhön / Eeva Elfving Ström -- 12. Vankilasta vapautuvien naisten tuen tarve ja tukemisen mahdollisuudet / Ulla Salovaara -- IV Mekanismit -- 13. Aikuissosiaalityössä vaikuttavat sosiaaliset mekanismit / Aila-Leena Matthies, Anu-Riina Svenlin, Niina Rantamäki & Katri Viitasalo -- 14. Hoitoon kiinnittyminen ja hoidossa pysyminen päihdehoidon toimivuuden kriittisinä tekijöinä / Teija Karttunen -- 15. Taloudellisen kyvykkyyden vahvistaminen ja mekanismit sosiaalityössä / Katri Viitasalo -- V Vaikutukset -- 16. Osallistavan sosiaaliturvan mallin vaikuttavuus / Minna Kivipelto & Erja Koponen -- 17. Työllistymistä edistävän monialaisen palvelun vaikuttavuus / Mikko Mäntysaari & Sami Ylistö -- 18. Kestävä siirtymä ja aikuissosiaalityön tehtäväkenttä / Aila-Leena Matthies --
Epilogi: Kohti tietoon perustuvaa aikuissosiaalityötä / Anu-Riina Svenlin, Aila-Leena Matthies & Kati Turtiainen.
Aikuissosiaalityö on yhteiskunnallisesti merkittävä kenttä, jota ajankohtaiset ilmiöt työttömyydestä maahanmuuttoon muovaavat. Aikuisten parissa tehtävällä työllä on välillisiä vaikutuksia myös lapsiin ja vanhuksiin. Teos tarjoaa tutkittua tietoa aikuissosiaalityön keskeisistä ilmiöistä. Se esittelee kokonaisvaltaisen teoreettisen mallin, jonka avulla voidaan tulkita ja kehittää aikuissosiaalityön vaikuttavuutta. Analyysin kohteena ovat aikuissosiaalityön yhteiskunnallinen konteksti ja asiakkaiden elämäntilanne, moniammatillinen ja asiakkaan oma toimijuus, työn sisältö eli interventiot sekä mekanismit ja vaikutukset. Aikuissosiaalityö on suunnattu erityisesti sosiaalityön ammattilaisille, tutkijoille ja opiskelijoille, minkä lisäksi se toimii yleisempänä läpileikkauksena tästä yhteiskuntapolitiikan alueesta. Teos herättelee myös keskustelua tulevaisuuden aikuissosiaalityöstä ja sen asiakkaiden asemasta suhteessa yhteiskunnan eriarvoistaviin rakenteisiin.
161862
Kirja:Tutki ja kehitä:2021:5., päivitetty painos. Kirja
Tekijä: Vilkka, Hanna, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 5., päivitetty painos.
Kustantaja: Jyväskylä : PS-kustannus, [2021] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy, 2021
Muoto: Fyysinen
Esipuhe -- Johdanto -- 1 Tutkimus työelämässä -- 2 Tutkimukselle asetetut vaatimukset -- 3 Tutkimusprosessi käytännössä -- 4 Määrällinen tutkimusmenetelmä käytännössä -- 5 Laadullinen tutkimusmenetelmä käytännössä -- 6 Merkityksiä tutkimassa ja ymmärtämässä -- 7 Tutkimuksen arviointi -- Loppusanat -- Lähteet -- Sanasto -- Liitteet.
Tutki ja kehitä on perusteos tutkimusmetodeista kaikille tutkimuksen tekijöille. Kirja antaa perusvalmiudet tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimukselliseen kehittämistoimintaan työelämän monialaisissa hankkeissa. Samalla kirja toimii selvitysten ja kartoitusten tekemisen tukena elinkeinoelämässä, julkisella ja kolmannella sektorilla sekä koulutusorganisaatioissa. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa tutkimusprosessi, laadullisen ja määrällisen tutkimusmenetelmän käytännöt, tutkimusetiikka sekä tutkimuksen arviointi. Kirja soveltuu itsenäiseen opiskeluun työelämässä toimiville, toisella asteella, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa perusopintoja opiskeleville sekä tutkimuksellisen työvälineiden kertaajille.
161863
Kirja:Salatut elämäntaidot : tunne- ja ryhmätyöskentelytaitojen treeni:2021 Kirja
Tekijä: Henttinen, Anette, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Kirjapaja, 2021. : Viro : Tallinna Raamatutrükikoda
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Materiaali on suunniteltu osana Vuosaaren seurakunnassa käynnistettyä Salatut elämäntaidot -projektia.
161865
Kirja:Aamupalat ja välipalat : nopeat, herkulliset ja terveelliset:2021 Kirja
Tekijä: Sillanpää, Kaisa, kirjoittaja, valokuvaaja, kuvittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Readme.fi, [2021] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy : ©2021
Muoto: Fyysinen
161866
Kirja:Suomiko onnellisen vanhuuden maa?:2021 Kirja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Into, [2021] : Riika : Dardedze holografija, 2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Artikkelien kirjoittajat: Timo Strandberg ja yhdeksän muuta. Toimittajat myös kirjoittajia.
161467
Kirja:Hinnoittelun voima : miten kaikki pyörii hinnan ympärillä:2021 Kirja
Tekijä: Simon, Hermann, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Alma Talent, 2021. : Liettua : BALTO print
Muoto: Fyysinen
Kaiken keskiössä on hinta -- Arvon luonti ja viestintä -- Tarjonta ja kysyntä -- Hinnoittelun kummallinen psykologia -- Prospektiteoria -- Hinnoittelurakenne -- Yhteenvetona: Varovaisuutta! -- Hintapositiointi: korkealle tai matalalle -- Matalien hintojen strategian menestystekijöitä -- Erittäin matalat hinnat: kuinka alas päästään? -- Korkeiden hintojen menestysstrategioita -- Ylellisyystuotteiden hinnoittelun menestysstrategiat -- Luksustuotteiden hinnoittelun menestystekijät -- Mikä on lupaavin hintastrategia? -- Hinnat ja voitto -- Mitä tapahtuu, kun hintoja muutetaan? -- Hinta on ainutlaatuinen markkinointi-instrumentti -- Hinnat ja päätökset -- Hintapäätöksen vaikutukset -- Hinta ja myyntimäärä -- Kustannusperusteinen hinnoittelu -- Kilpailijoiden seuraaminen -- Markkinaehtoinen hinnoittelu -- Arvon jakaminen 50-50 -- Kysyntäkäyrien ja hintajoustojen määrittäminen -- Asiantuntija-arvioiden käyttäminen hintajouston määrittämiseksi -- Hinnoista kysyminen suoraan asiakkailta -- Epäsuorat hintakysymykset asiakkaalle -- Hintatesti -- Big Data -myytti: Laajan markkina-aineiston käyttö tutkimuksissa -- Entä sitten kilpailijoiden hinnat? -- Vangin dilemma hinnoittelupelinä -- Hintajohtajuus ja hintaidentiteetti -- Hintojen differointi -- Hintojen niputtaminen (bundling) -- Differointia vai diskriminointia? -- Innovatiivinen hinnoittelu -- Asiakaslähtöinen hinnoittelu -- Hinnoittelua kriisiaikaan ja hintasodat -- Älykkäät hinnanalennukset -- Hinnankorotukset kriisiaikana -- Kaupallisen kriisinhallinnan etenemissuunnitelma -- Monetisaatio ja digitalisaatio -- Digitaalisten hyödykkeiden oinaisuuksia -- Peitto vai monetisointi -- kumpaan keskittyä? -- Koneoppiminen ja hinnoittelu -- Digitaalinen tarjooma -- Digitaalinen hinnoittelumalli -- Havaintoja onnistumisesta -- Mitä toimitusjohtajan tulisi tehdä -- Hinta ja markkina-arvo --
Negatiiviset hinnat: ei uutta taivaan alla -- Ylimmän johdon keskeinen rooli.
161699
Kirja:Laaja-alaisen erityisopetuksen käsikirja:2021 Kirja
Tekijä: Vitka, Tiina, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Jyväskylä : PS-kustannus, [2021] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy, 2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Sisältää bibliografisia lähdeviitteitä.
Laaja-alaisen erityisopetuksen lähtökohdat: -- Laaja-alaisen erityisopetuksen erilaiset toimintamallit -- Kolmiportainen tuki -- Tuen toteuttamisen keskeiset periaatteet -- Yhteistyö ja konsultointi -- Muuttuva työnkuva: pedagoginen asiantuntija -- Laaja-alaisen erityisopettajan monet työmenetelmät: -- Opetuksen toteuttaminen ja tarpeen arviointi -- Oppimisvaikeuksien arviointi: kartoitukset, seulonta ja yksilöllinen arviointi -- Oppimisen ja käytöksen tukeminen luokassa, erilaisissa ryhmissä ja yksilöllisesti -- Oppimisen tuki eri oppiaineissa -- Pedagoginen yhteistyö ja konsultaatio -- Arjen tilanteita laaja-alaisen erityisopettajan työssä.
161861
Kirja:Kuuntelemisen polku : johdatus tarkkaavaisuuden taitoon:2021 Kirja
Tekijä: Cameron, Julia, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Like Kustannus, [2021] : Keuruu : Otava Kirjapaino : ©2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Jatkoa teokselle: Tie luovuuteen.
Ympäristön kuunteleminen -- Toisten ihmisten kuunteleminen -- Korkeamman minän kuunteleminen -- Tuonpuoleisen kuunteleminen -- Sankariemme kuunteleminen -- Hiljaisuuden kuunteleminen.
161786
Kirja:Totuuden puolella:2021 Kirja
Tekijä: Harris, Kamala, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Johnny Kniga, [2021] : EU:ssa
Muoto: Fyysinen
Kamala Harrisin muistelmissa henkilökohtainen rehellisyys loistaa jokaiselta sivulta. Harris kertoo, kuinka jamaikalais-intialaisen siirtolaisparin tyttärestä kasvaa Yhdysvaltojen ensimmäinen naispuolinen varapresidentti. Nainen, jonka rooli Joe Bidenin hallinnossa tulee olemaan näkyvämpi kuin yhdelläkään varapresidentillä häntä ennen. Harrisin vanhemmat olivat kansalaisoikeusliikkeen aktivisteja ja sieltä hänen maailmankuvansa ja arvonsa kumpuavat. Työssään syyttäjänä Harris tunnettiin tiukkana ammattilaisena, joka kuitenkin uskalsi antaa äänen yhteiskunnan äänettömille. Totuuden puolella -muistelmissaan hän pohtii oikeudenmukaisuutta, identiteettiä ja nais- ja rotukysymyksiä. Ja sitä, miten päätöksenteko perustetaan tiedolle ja totuudelle, ei mielipiteille. Hän kertoo äidistään, isästään ja miehestään ja antaa mestariluokan oppitunnin johtajuudesta vaikeina aikoina.
161890
Kirja:Ravitsemustiede:2021:8. uudistettu painos. Kirja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 8. uudistettu painos.
Kustantaja: Helsinki : Duodecim, 2021. : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy
Muoto: Fyysinen
161892
Kirja:Särmä. 4, Tehtävät : ÄI4 Kirjallisuus 1:2021:1. painos. Kirja
Tekijä: Kumenius, Johanna, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 1. painos.
Kustantaja: Helsingissä : Kustannusosakeyhtiö Otava, [2021] : Keuruu : Otava Kirjapaino : ©2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: BTJ BTJ AUKT/HENK
161642
Kirja:Työntekijän osallisuus : mitä se on ja mitä sillä tavoitellaan:2021 Kirja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Helsinki] : Gaudeamus, [2021] : Tallinna : Printon Trükikoda : ©2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Vertaisarvioitu. Kirjoittajat Tuomo Alasoini ja kahdeksan muuta. Sisältää bibliografisia viitteitä ja hakemiston.
1 Johdanto: Osallisuus ratkaisuna - millaisiin ongelmiin? / Pauli Kettunen -- 2 Työntekijöiden muuttuva rooli työelämän kehittämispuheessa / Tuomo Alasoini -- 3 Työnteijöiden osallistumista vai pakotettua joustavuutta? Työmarkkinakeskusjärjestöjen näkemykset paikallisesta sopimisesta 1980-1990-luvuilla / Ilkka Kärrylä -- 4 Rivijäsenestä ammattiliittoaktiiviksi. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osallisuus ammattiliitoissa / Laura Mankki & Markku Sippola -- 5 Koneiston osa, prosessin noudattaja ja tunteella mukana. Johtamistutkimuksen ja johtamisoppaiden osallisuus 1980-luvulta 2010-luvulle / Sara Lindström & Tiina Taipale -- 6 Työntekijöiden osallisuuden edistäminen Postin henkilöstölehdissä 1984-2017 / Anna Kuokkanen -- 7 Syrjäyttikö aktivointi aktiivisen työvoimapolitiikan? Osallisuuden ja toimijuuden muuttuvat suhteet aktivointitoimien valmistelussa 1991-2018 / Sami Outinen -- 8 Janus-kasvoinen osallisuus / Pauli Kettunen.
161651
Kirja:Mokaamalla menestykseen : oman tien löytämisestä ja paremmasta työelämästä:2021 Kirja
Tekijä: Frondelius, Johanna, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Avain, [2021] : Viro : Printon Trükikoda : ©2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Teos sisältää työelämäkokemusten lisäksi asiantuntijahaastatteluja.
161416
Kirja:Vastaväitteitä rasisteille : ihmisrotujen historia, tiede ja todellisuus:2021 Kirja
Tekijä: Rutherford, Adam, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Helsinki] : Bazar, [2021] : EU:ssa : ©2021
Muoto: Fyysinen
161813
Kirja:Sijoita rahasi vastuullisesti:2021 Kirja
Tekijä: Kurittu, Kaisa, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Alma Talent, 2021. : Liettua : BALTO print
Muoto: Fyysinen
161902
Kirja:Saa jännittää Jännittäminen voimavarana:2021:Uudistettu laitos. Kirja
Tekijä: Martin, Minna, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: Uudistettu laitos.
Kustantaja: Helsinki Kirjapaja 2021
Muoto: Fyysinen
161906
Kirja:Suomen luonto 2100 : tutkimusretki tulevaisuuteen:2021 Kirja
Tekijä: Kotakorpi, Kerttu, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Helsinki] : Bazar, [2021] : EU:ssa : ©2021
Muoto: Fyysinen
Tervetuloa aikamatkalle -- Lähtökohdat -- Elämän kehä -- Laiskistuva länsivirtaus -- Tummuvat talvet -- Kevään ensi säteet -- Kuumenevat kesät -- Syksy saa -- Jälkisanat -- Kiitokset -- Lähteet.
161451
Kirja:Taimikonhoito Tavoitteet, menetelmät ja kustannukset:2021:2. p. Kirja
Tekijä: Saksa, Timo, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 2. p.
Kustantaja: Metsäkustannus, 2021
Muoto: Fyysinen
161839
Kirja:Kunnioittava ja toivoa herättävä kohtaaminen : ennakointidialogin vetäjien käsikirja:2020 Kirja
Tekijä: Arnkil, Tom Erik, kirjoittaja
Vuosi: 2020
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Helsinki] : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, [2020] : Joensuu : PunaMusta Oy, 2020
Muoto: Fyysinen
1 Johdannoksi -- I Ennakointidialogit käytännössä -- 2 Ennakointidialogien perustyypit -- 3 Ennakointidialogien perusvaiheet ja toteutus -- 4 Palaverin seuraajana toimiminen -- 5 Lasten ja nuorten kanssa työskentely -- 6 Haasteelliset tilanteet -- II Dialogisuus ja hyvä tulevaisuus -- 7 Tulevaisuuden muistelun tueksi -- 8 Dialogisten tilojen luomisesta -- III Kokemukset ja kulttuurin muutos -- 9 Ennakointidialogien muuntelua ja sovelluksia -- 10 Kohti verkostokonsulttitoiminnan vakiinnuttamista -- Liitteet.

Uutta kaunokirjallisuutta

161538
Tekijä: Holmberg, Niillas, kirjoittaja
161661
Tekijä: Willis, Jeanne, kirjoittaja
161664
Tekijä: Taube, Anna, kirjoittaja
161720
Tekijä: Jokinen, Seppo, kirjoittaja
161885
Tekijä: Läckberg, Camilla, kirjoittaja
161959
Tekijä: Slimani, Leïla, kirjoittaja
161800
Tekijä: Harari, Yuval Noah, sarjakuvantekijä, alkuperäisidean luoja
161805
Tekijä: Haahtela, Joel, kirjoittaja
161918
Tekijä: Louis, Édouard, kirjoittaja
161929
Tekijä: Vargas, Fred, kirjoittaja
161889
Tekijä: Aaltonen, Jessica, kirjoittaja, kuvittaja
161962
Tekijä: Gyasi, Yaa, kirjoittaja
161960
Tekijä: Khemiri, Jonas Hassen, kirjoittaja
161958
Tekijä: Kuusi, Juho, kirjoittaja
161953
Tekijä: Dolan, Naoise, kirjoittaja
161804
Tekijä: Vargas, Fred, kirjoittaja
156912
Tekijä: Palviainen, Jukka-Pekka, kirjoittaja
156139
Tekijä: Salmi, Veera, kirjoittaja
161961
Tekijä: Nousiainen, Lasse, kirjoittaja

Kielivalinta

en-gb fi-fi